Agneta Bladh Foto: NordForsk/Terje Heiestad

Agneta Bladh Foto: NordForsk/Terje Heiestad.

Agneta Bladh ny styrelseledamot


Agneta Bladh har utsetts till ny styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Hon tillträder uppdraget i slutet av februari.

Sebastian Westenhoff Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

Sveriges unga akademi är så hedrade att Agneta Bladh ville åta sig uppdraget, säger Sebastian Westenhoff, akademins ordförande. Vi ser fram mot att ta vara på Agneta Bladhs breda och gedigna erfarenhet av ledarskapsuppdrag inom sektorn, samt inte minst frågor om forskningens internationalisering.

Agneta Bladh kommer bl.a. närmast från posten som ordförande för Vetenskapsrådets styrelse (2016–januari 2022), hon var tidigare regeringens särskilda utredare för ökad internationalisering av universitet och högskolor, ordförande i Vetenskap och Allmänhet, rektor för Högskolan i Kalmar, statssekreterare på Utbildningsdepartementet och generaldirektör för Högskoleverket. Hon har varit styrelseledamot inom universitets- och högskolesektorn i Sverige, Norge och Danmark samt deltagit i olika utvärderingar i flera europeiska länder och var tidigare ledamot i Magna Charta Observatory Council. Under hösten 2021 utsågs hon även till ledamot i styrelsen för Institutet för framtidsstudier.

Det känns oerhört positivt att bli ledamot i stiftelsestyrelsen och jag ser fram mot att träffa ledamöterna i Sveriges unga akademi, säger Agneta Bladh, det är en viktig plattform som har fått ett stort inflytande på det forskningspolitiska samtalet i vårt land.

Sveriges unga akademis stiftelse

Stiftelsen för Sveriges unga akademi bildades 2013 när Sveriges unga akademi, som en av få unga akademier i världen, knoppades av från moderakademin Kungl. Vetenskapsakademien och blev självständig. Stiftelsen har ansvar för att Sveriges unga akademi ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet.

Övriga ledamöter i stiftelsestyrelsen är:
Björn O. Nilsson, ordförande, fil. dr biokemi, tidigare vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Göran K. Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

Ingrid Sundström, vice ordförande i Wallenberg Foundations AB

Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademien

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, styrelseordförande Kungliga Dramatiska Teatern

Vid stiftelsestyrelsens möten deltar även vd Sverker Lundin som föredragande, samt akademins ordförande Sebastian Westenhoff och vice ordförande Mia Liinason som ständigt adjungerade.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm