Hans Ellegren Foto: Mikael Wallerstedt

Hans Ellegren Foto: Mikael Wallerstedt

Hans Ellegren ny styrelseledamot


Hans Ellegren är ny styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi och tillträdde sitt uppdrag den 1 januari.

Hans Ellegren är professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet och ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). I sin forskning har Hans Ellegren bland annat kartlagt flugsnapparens gener och den skandinaviska vargstammens genetik. Genom att studera DNA har han försökt ta reda på hur mångfalden av arter har uppstått.

Hans har också ett stort intresse för vetenskapshistoria och har sedan 2013 varit ständig sekreterare i Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala vars historia han sammanfattat i två böcker – en tredje är på väg.

Jag ser verkligen fram mot att få arbeta med SUA. Den unga akademins insatser för svensk forskning är viktiga och lyssnas på. Jag är bekant med flera av akademins tidigare ledamöter och har också fått inblick i dess verksamhet genom SUA:s representation i KVA:s forskningspolitiska kommitté, säger Hans Ellegren.

Sveriges unga akademis stiftelse

Stiftelsen för Sveriges unga akademi bildades 2013 när Sveriges unga akademi, som en av få unga akademier i världen, knoppades av från moderakademin KVA och blev självständig. Stiftelsen har ansvar för att Sveriges unga akademi ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet. KVA har en dedikerad plats i stiftelsestyrelsen och sedan stiftelsen inrättades har KVA:s motsvarande vd, dess ständige sekreterare innehaft den.

Ledamöter i stiftelsestyrelsen är:
Björn O. Nilsson, ordförande, fil. dr biokemi, tidigare vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Karolinska Institutet och tidigare departementsråd, Utbildningsdepartementet
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Ingrid Sundström, vice ordförande i Wallenberg Foundations AB
Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademien
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, styrelseordförande Kungliga Dramatiska Teatern

Vid stiftelsestyrelsens möten deltar även vd Sverker Lundin som föredragande, samt akademins ordförande Sebastian Westenhoff och vice ordförande Mia Liinason som ständigt adjungerade.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm