Sebastian Westenhoff, ordf. i SUA, keynote Ulrike Felt, professor i Science and Technology Studies, University of Vienna, och moderator Erik Renström, rektor vid Lunds universitet.

Sveriges unga akademi i dialogseminarium


På fredagen deltog SUA i SUHF:s och forskningsfinansiärernas årliga dialogseminarium som i år behandlade de mycket aktuella ämnena: ”Meritering och meritbedömning” samt ”Sveriges strategi för Horisont Europa”.

SUA var inbjudna att kommentera på inledningsanförandet som hölls av Ulrike Felt, professor i Science and Technology Studies, som bl.a. forskar om ”Values and evaluation in science”. Hon höll ett mycket intressant anförande där hon, bland mycket annat, presenterade konceptet ”methics – the ethics of metrics”.

I sin efterföljande reflektion lyfte ordförande Sebastian Westenhoff vikten av peer review som en golden standard i meritbedömning. Han nämnde också att för att bedömningsprocesserna för meriteringstjänster ska vara kvalitetsdrivande måste utvärderingskriterierna av vara högt ställda, tydliga och kända på förhand. Här finns det ett behov för lärosätena att samordna sinsemellan och lära av varandra. Sebastian påpekade också vikten av att även bedömningsprocesserna kvalitetsgranskas.

Därefter deltog vd Sverker Lundin och Sebastian i fortsatta gruppdiskussioner om meritbedömning. Under dialogseminariets andra del diskuterades Sveriges strategi för Horisont Europa.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm