Akademin fördömer Rysslands invasion av Ukraina och står upp för akademiska flyktingar


I ett uttalande reagerar Sveriges unga akademi med chock och avsky på Rysslands aggressioner mot Ukraina. Akademin inskärper vikten av att forskare och studenter i Ukraina och även de som flyr från Ryssland och Belarus kan söka fristad i Sverige. Forskare har en viktig funktion som brobyggare och stödet till dem främjar demokratins utveckling.

Läs uttalandet här

Sebastian Westenhoff Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

Forskare är en enorm tillgång i arbetet för demokrati och fred, både eftersom det är en naturligt internationellt förgrenad verksamhet och för att de bidrar med fakta och kunskap, säger ordf. Sebastian Westenhoff, professor i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet och Karin och Herbert Jacobsson-professor i biokemi Uppsala universitet.

Sveriges unga akademi framhåller vikten av att skilja på kontakter mellan individuella forskare och samarbeten mellan länder och organisationer.


Forskare kommenterar Rysslands invasion av Ukraina

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm