SUA-ledamöter under möte med ministern för utbildning och forskning, Anna Ekström (till höger), från vänster: Chrisitan Ohm (partikelfysiker, KTH), Ronnie Berntsson (medicinsk kemi, UmU), Sverker Lundin (vd, SUA) och vice ordf. Mia Liinason (genusvetenskap, LU). Foto: SUA

Återträff för nätverksprogrammet – möte med talmannen och utbildningsministern


Sveriges unga akademi besökte åter riksdagen genom nätverket med riksdagsledamöter, och var denna gång även på besök på Utbildningsdepartementet. I ett fantastiskt program träffade akademin utbildnings- och forskningsminister Anna Ekström, talman Andreas Norlén, och alla riksdagsledamöter som deltagit i årets program för givande samtal om forskning och politik.

Programmet inleddes med ett besök hos Andreas Norlén, som även var en av deltagarna i nätverksprogrammets första omgång 2012. Tillsammans samtalade akademin och talmannen om vetenskapens roll för demokrati och politiskt beslutsfattande. Akademiledamöterna fick en värdefull inblick i det parlamentariska arbetet och hur forskningen på olika sätt kan bidra till det.

1. SUA träffar Marie-Louise Hänel-Sandström, forskningspolitisk talesperson för Moderaterna. 2. SUA:s Frida Bender (klimatforskare) och Ellen Bushell (malariaforskare) utbyter erfarenheter under lunchen. 3. SUA hälsar på hos talmannen. Foto: SUA/Rifo

Efter mötet med talmannen träffade akademin Marie-Louise Hänel Sandström, ledamot i utbildningsutskottet och forskningspolitisk talesperson för Moderaterna. I ett samtal om relationen forskare och politiker och berättade Marie-Louise bland annat om arbetet i utbildningsutskottet och EU-nämnden.

Under lunchen kunde deltagarna i årets program träffas och summera sina erfarenheter. Akademins vd, Sverker Lundin, tackade samtliga deltagare och uttryckte akademins stora uppskattning för att återigen ha kunnat genomföra det värdefulla utbytet.

Gruppbild med talman Andreas Norlén som fått akademins barnbok Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn. Från vänster: Ellen Bushell, Mathias Osvath, Christian Ohm, Frida Bender, Ronnie Berntsson, vice ordf. Mia Linasson, Phillipe Tassin, talman Andreas Norlén, Johan Rockberg, Johan Zelano, Sofia Lodén, vd Sverker Lundin och Jakob Nordström. Foto: SUA/Rifo

På eftermiddagen besökte ledamöterna Utbildningsdepartementet och träffade utbildnings- och forskningsminister Anna Ekström. I ett mycket uppskattat utbyte fick akademin möjlighet att ta del av regeringens prioriteringar och hur dessa relaterar till politiken för högre utbildning och forskning. Anna Ekström belyste bland annat kriget i Ukraina och stödet för ukrainska forskare samt betydelsen av fri forskning. SUA-ledamöterna lyfte teman som bubblat under året i akademin, däribland akademisk frihet och ledarskap, karriärvägar och förutsättningarna för internationalisering. En mycket givande och trevlig diskussion följde och akademin stärktes av nya perspektiv och uppslag till sitt arbete med att bidra till framtidens forskningssystem.

Efter mötet med ministern träffade akademin Jessica Umegård (EU-samordnare), Magnus Härviden (senior rådgivare forskning och rymd), Robin Moberg (departementssekreterare), Per-Erik Yngwe (stf. och bitr. enhetschef forskningspolitiska enheten) och Sara Bringle (ämnesråd, universitets- och högskoleenheten). I omgångar diskuterade akademin aktuella frågor för europeisk forskningspolitik samt implementeringen av forskningspropositionen.

Om nätverksprogrammet

SUA och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) arrangerar för sjunde omgången ett nätverksprogram där forskare och riksdagsledamöter paras ihop för att mötas och skapa ökad förståelse. Forskare ges insikt i politikens villkor och riksdagsledamöter får tillgång till aktuell forskning. Ett syfte är att skapa relationer som håller över tid och på så vis öppna kanaler mellan forskning och politik.

Stort tack till Lars ”Rifo-Lasse” Eriksson, forskningssekreterare i riksdagen, och Jessica Umegård på Utbildningsdepartementet!

Mer information

Nätverksprogrammet för forskare och politiker

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm