Sebastian Westenhoff, Mia Liinason och Hanne Fjelde. Foto: Erik Thor/SUA, Mikael Wallerstedt

Rundabordssamtal om akademisk frihet arrangerat av Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter


Hanne Fjelde deltar för SUA:s räkning i Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter (AKMR) som den senaste tiden lyft frågan om akademisk frihet. Kommittén bjöd in fler deltagare från akademierna till en diskussion om begreppet och hur akademierna kan arbeta för att försvara friheten.

Utöver Hanne som modererade delar av samtalet deltog ordförande Sebastian Westenhoff, vice ordförande Mia Liinason, och vd Sverker Lundin från SUA.

Diskussionen inleddes med att ringa in de viktigaste komponenterna för vad akademierna anser utmärkande för akademisk frihet och vad som gör det så viktigt att försvara. Vilka begränsningar är rimliga och vilka är hoten i Sverige idag? Samtliga deltagare uttryckte ett stort engagemang för frågans betydelse och aktualitet. Särskilt noterades behovet av att stärka beslutfattares förståelse för frihetens samhällsnytta, både för demokratin och kvaliteten i forskning och högre utbildning. Deltagarna enades om att initiera ett samarbete för att dokumentera ståndpunkterna som ett stöd och inlägg i samhällsdebatten, och planerar även att genomföra gemensamma aktiviteter på temat framöver för att främja förståelsen ytterligare.

Om Akademiernas Kommitte för mänskliga rättigheter

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. består av representanter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Svenska Akademin och Sveriges unga akademi. Kommitténs uppgift är att följa situationen för vetenskapliga forskare världen över som utsätts för skilda former av rättsövergrepp. Kommitténs arbete är baserat på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra internationella konventioner. Arbetet bedrivs självständigt bl.a. med utgångspunkt i specifika fall och frågor som uppmärksammats av nätverkets sekretariat.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm