Från vänster: ny ordf. Mia Liinason, Andreas Nord, Jessica Jewell, Sverker Lundin (vd), Alison Gerber, Sebastian Westenhoff (tidigare ordf.), Elham B. Rostami och Adel Daoud (ej närvarande: Cecilia Engdahl). Foto: SUA

Sveriges unga akademi firar 11 år och välkomnar nya ledamöter


Den 21 maj sammanträdde SUA. Mötet hölls i samband med årsfirandet då akademin hade glädjen att välkomna sex nya ledamöter.

Sex nya toppforskare till Sveriges unga akademi

Genom att arrangera ett kortare akademimöte före sommaren då de nya ledamöterna välkomnas, möjliggörs en flygande start till hösten då många aktiviteter planeras. De nya ledamöterna introducerades till verksamheten och påbörjade direkt sin medverkan i SUA. De nya ledamöterna fick också möjligheten att komma med i arbetet i akademins så kallade beredningsgrupper. Grupperna möttes och diskuterade aktiviteter inom sina respektive områden: forskningspolitik, internationalisering och utåtriktad verksamhet. Grupperna utsåg även nya sammankallande och sekreterare för det kommande året och som vanligt fick hela akademin möjlighet att ta del av gruppdiskussionerna under återkopplingen.

Agneta Bladh från akademins stiftelsestyrelse delade sin expertis om forskningens internationalisering, samtalet modererades av SUA:s nya ordförande Mia Liinason. Klicka för större bild. Foto: SUA

Internationalisering, vad, hur och varför?

Agneta Bladh, stiftelsestyrelseledamot, gästade mötet för ett samtal om internationalisering. Agneta Bladh var särskild utredare för Internationaliseringsutredningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och är tidigare medlem av Magna Charta Observatory Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hon uppmuntrade SUA att främja och stå upp för internationalisering och mobilitet. Forskningens kvalitet och utveckling kräver samarbete och gemensamt ansvar för resurser över geografiska gränser, underströk hon. Det är också viktigt för samhällens stabilitet, deras möjlighet att blomstra och för att underhålla demokratin.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm