Helena Sandberg

Docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet

Ledamotsperiod 2012–2017

Min forskning handlar om barns reklamexponering och förståelse av reklam på Internet. Jag leder forskargruppen CAI@LU (Children, Advertising, and Internet) vid Lunds universitet. Målet med min forskning är b.la. att få fram evidensbaserad kunskap som kan ligga till grund för policybeslut rörande reklam riktad till barn. Jag forskar också om medierapporteringen av olika hälsorisker, särskilt budskap om och gestaltning av mat i tryckta medier, bloggar, events och reklam.

Reklamen blinkar, ljuder, ändrar färg och form. Söta djur och maskotar svischar förbi, tonas ned, dyker plötsligt upp igen. Köp, beställ, registrera dig, klicka här! Ibland skriker den högljutt. Ibland är den helt tyst, knappt synlig, svår att fånga, svår att skilja ut, men uppmuntrar till interaktion och pockar på barns uppmärksamhet.

Marknadsförare är allt mer angelägna om att kommunicera med barn via reklam. Internet, där barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid, har vuxit sig starkt i detta sammanhang och är idag det enskilt största reklammediet. Den digitala tekniken bidrar till kommersialiseringen av barndomen, men har också på ett genomgripande sätt förändrat reklamens uttryckssätt. Nya former av reklam och sätt att bedriva marknadsföring har utvecklats i en rasande fart och gjort det svårare för medieanvändaren att veta vad som är reklam, redaktionellt innehåll och ren underhållning. Så, vad är internetreklam, och hur kan vi förstå reklambegreppet i denna nya mediemiljö? Hur tänker barn kring internetreklam och hur hanterar de oönskad reklam de möter online? Hur påverkas barns uppmärksamhet av internetreklam? Finns empiriska belägg för att barn störs av reklamen på internet? Finns ett behov av att begränsa reklam riktad till barn på internet? Detta är några av de frågor som jag söker svar på i min forskning.

Jag sitter också med i styrelsen för Lund university food studies (Lufo) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är en nod för samarbete och projekt inom den kommande Food-KIC:en, ett mycket stort EU-program under European Institute of Innovation & Technology (EIT).
Ett ytterligare engagemang där jag är verksam är som medlem i, och suppleant i managing committe, för ett EU-finansierat COST Action nätverk som heter ”Multimodal and Digital Practices of Young children” (Action IS1410).

BILDER

Barns internetbeteende kartläggs
Exemepel på forskningsmaterial
Barns internetanvändande undersöks

Bilderna ovan illustrerar en studie där barns internetanvändande undersöks. (Klicka för förstoring.)

1. Foto: Markus Marcetic 2. Foto: Erik Thor (Klicka för förstoring.)

Helena Sandberg Foto: Erik Thor

(Klicka för högupplöst porträtt) Foto: Erik Thor

KORTA FAKTA

Född: 1969
Familj: Man och 3 döttrar
Intressen: Natur (vild men också tuktad), goda mat- och dryckesupplevelser, lantstället i Bohuslän
Övrigt: Sedan 2006 ledamot i Skåneländska Gastronomiska Akademien. Länk till annan webbplats.

“Jag sökte mig till Sveriges unga akademi för att jag vill vara med och påverka förutsättningarna för unga forskare i Sverige samt forskningens villkor, men också för att få möjlighet att vara en del av ett dynamiskt, lustfyllt, lärorikt och gränsöverskridande sammanhang utanför det egna lärosätet.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm