Undertecknare: Johan Rockberg, forskningspolitisk talesperson, Mia Liinason, ordförande, Hanne Fjelde, forskningspolitisk talesperson, Ronnie Berntsson, vice ordförande, Frida Bender, ledamot och Shervin Bagheri, ledamot. Foto: Rasmus Bengtsson, Erik Thor/SUA, Mikael Wallerstedt, Erik Thor/SUA

Debatt: Ett fritt och öppet vetenskapssamhälle


Snart är det val. Sveriges unga akademi lyfter de forskningsfrågor som vi vill uppmana den kommande regeringen att prioritera under nästa mandatperiod för att stärka Sveriges position som kunskapsnation och hitta lösningarna på dagens och framtidens utmaningar.

Tidningen Curie: Så får vi ett fritt och öppet vetenskapssamhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademin lyfter frihet, integritet och kvalitet som grunden för framgångsrik forskning, utbildning och innovation och målar upp en vision för ett fritt och öppet vetenskapssamhälle inom fyra prioriterade områden:

  • Fri forskning av högsta kvalitet
  • Öppen vetenskap utifrån forskningens behov
  • Återupprättat akademiskt ledarskap
  • Stärkta karriärvägar

Akademins forskningspolitiska talespersoner kommenterar artikeln:

– Sverige är ett bra land att forska i men kan prestera mycket bättre. Forskarnas uppgift behöver ges utrymme genom starkare akademiskt ledarskap och genom att förbättra yngre forskares möjlighet till karriär. Det görs genom transparenta processer som driver kvalitet, säger Johan Rockberg, ledamot i Sveriges unga akademi.

– Dagens stora samhällsutmaningar, som hoten mot demokratin och arbetet med att komma till rätta med klimatförändringarna, gör det än mer viktigt att värna forskningens frihet och integritet, det säkerställer forskningens unika förmåga att hitta nya och oförutsedda lösningar bortom en polariserad debatt, säger Hanne Fjelde, ledamot i Sveriges unga akademi.

Se även akademins ledarskapsmanifest [Länk].

Artikeln undertecknas av:

Mia Liinason, ordförande

Ronnie Berntsson, vice ordförande

Hanne Fjelde, forskningspolitisk talesperson

Johan Rockberg, forskningspolitisk talesperson

Shervin Bagheri, ledamot

Frida Bender, ledamot

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm