Ericka Johnson

Professor i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet

Ledamotsperiod 2014–2019

Min forskning handlar om patienten, den medicinska kroppen och medicinsk teknik. Av särskilt intresse är hur kunskap om kroppen konstrueras och reproduceras. Tillsammans med kollegor vid Linköpings universitet, Uppsala universitet, Kronobergs läns landsting och Lancaster University studerar jag samspelet mellan medicin och identitet. Som en del av denna verksamhet leder jag två större interdisciplinära projekt: Prescriptive Prescriptions. Pharmaceuticals and ‘Healthy’ Subjectivities och Det ständiga gisslet. Diskursiva konturer av den äldre prostatan.

Prostatafilmen är ett resultat av samarbetet mellan LiU-projektet ”Det ständiga gisslet” med forskningsledaren Ericka Johnson och Stockholms Mansmottagning. Finansierat med stöd från Vetenskapsrådet och Linköpings universitet.

BILDER

Valnötter Foto: Wikimedia commons
Ericka Johnson Foto: Privat

1. Så stor är prostatan, jämförbar med en valnöt (klicka för förstoring). Foto: Wikimedia commons 2. Porträtt Ericka Johnson (klicka för större bild) Foto: Privat

Ericka Johnson Foto: Marcus Marcetic

Foto: Markus Marcetic/Sveriges unga akademi (klicka för högupplöst porträtt)

KORTA FAKTA

Född: 1973
Övrigt: Kommer ursprungligen från USA.

”Sveriges unga akademi kan lyfta och driva forskningspolitiska frågor som påverkar yngre forskare både på nationell och internationell nivå.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm