Andreas Ryve

Professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier

Ledamotsperiod 20132018

Det satsas mycket pengar och energi på matematikutbildning men elevers kunskaper förbättras inte, snarare tvärtom. Tar det lång tid att vända en nedåtgående trend eller gör vi fel saker? Räcker det med kompetensutveckling för lärare, att forskare besöker klassrum eller ska vi tillbaka till katederundervisning?

Tillsammans med kollegor på Mälardalens högskola, University of Oxford och University of Cambridge, Storbritannien och flera lärosäten i Sverige studerar vi klassrumsundervisning och kompetensutveckling av matematiklärare i Sverige och Finland. Som en del av denna verksamhet engagerar vi oss i två större projekt: Räkna med Västerås och Effektiv matematikutbildning i Sverige och Finland. I Räkna med Västerås arbetar vi forskningsbaserat, långsiktigt och storskaligt tillsammans med lärare, rektorer, verksamhetschefer och politiker för att etablera en rik matematikundervisning i klassrummet. I Effektiv matematikutbildning i Sverige och Finland ställer vi oss frågorna: Hur effektiva är den svenska och finska praktiken inom lärarutbildningen? Vad får lärarna för stöd från läromedlen att bedriva rik matematikundervisning? Vad karakteriserar effektiv matematikundervisning i Sverige och Finland?

BILDER

Andreas Ryve Foto: Markus Marcetic
Andreas Ryve Foto: Mälardalens högskola

Klicka för högupplösta porträtt. Foto: Markus Marcetic (t.v.), Mälardalens högskola (t.h.)

Andreas Ryve Foto: Markus Marcetic

Klicka för högupplöst porträtt. Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1973
Familj: Fru och två barn
Intressen: Fjällvandring, fågelskådning, styrketräning, löpning, golf, litteratur.
Övrigt: Kan cykla enhjuling baklänges.

”Vill driva frågor och lära mig mer om hur Sverige ska fortsätta att vara en stark forskningsnation.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm