Sveriges unga akademi Foto: Erik Thor/SUA

Satsning för att stärka forskningens röst i samhället


Natur & Kultur och Sveriges unga akademi initierar en satsning för att öka intresset för forskning. Samarbetet innebär helt nya möjligheter för framstående yngre forskare att nå ut och bidra till ökad förståelse för vetenskapliga rön i samhällsutvecklingen och det offentliga samtalet.

Per Almgren, vd Natur & Kultur och Mia Liinason, ordf. Sveriges unga akademi. Foto: Kristian Pohl, Erik Thor/SUA

Pressbilder

– Att kunna förstå och värdera vetenskapliga nyheter är kanske viktigare än någonsin idag. Forskare har en viktig uppgift i att bidra med sin kunskap till allmänhet och beslutsfattare, och det arbetet vill vi på SUA stärka. Vi brinner särskilt för att engagera barn och unga, säger Mia Liinason, ordförande för Sveriges unga akademi (SUA).

SUA samlar yngre toppforskare med samhällsengagemang från alla forskningsområden och universitet i Sverige för att ge yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. SUA:s forskare är särskilt engagerade i att inspirera barn och unga, men vänder sig även till en bredare allmänhet.

Satsningen finansierar en nyinstiftad heltidstjänst med uppgift att bygga upp ett ledamotsprogram för utåtriktad verksamhet inom SUA. Med stödet från Natur & Kultur kan akademin också initiera nya och större samarbeten. SUA kommer även att vidareutveckla nya former för ett framtida akademiskt ledarskap som är bättre rustat att delta i offentligheten.

– Den vetenskapliga kunskap som SUAs ledamöter representerar är en mycket viktig del av det offentliga samtalet. Genom att stärka deras förmåga att dela sina resultat i bredare kanaler och sprida förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt – inte minst bland barn och unga – främjar vi en fri och kunskapsbaserad åsiktsbildning i samhället, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur.

Natur & Kultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter valda på fem år.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm