Carl-Henrik Heldin Foto: SciLifeLab

Carl-Henrik Heldin ny styrelseledamot


Carl-Henrik Heldin är ny styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi och tillträdde sitt uppdrag den 1 november.

Sverker Lundin Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

Vi är så otroligt glada och hedrade över att Carl-Henrik Heldin kommer vara med och stötta och utveckla akademin framöver, säger Sverker Lundin, vd för Sveriges unga akademi.

Carl-Henrik Heldin är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och styrelseordförande för Nobelstiftelsen. Han är även styrelseordförande för svenska EMBL-noden MIMS vid Umeå universitet och har tidigare varit styrelseordförande för SciLifeLab samt ordförande för European Molecular Biology Organization (EMBO). Carl-Henrik Heldin har en lång och bred erfarenhet från uppdrag i ett stort antal vetenskapliga rådgivande organ för både akademiska institutioner och företag, till exempel Max Planck Institutet för biokemi, European Institute for Oncology, Milano. Heldin var även vice ordförande för European Research Council (ERC) 2011–2014 och ledamot i Vetenskapsrådets styrelse 2001-2006.

Jag ser mycket fram emot att deltaga, säger Carl-Henrik Heldin. Unga akademin är utomordentligt viktig för att unga forskare ska kunna påverka forskningspolitiken och förbättra villkoren för forskare och forskning i Sverige.

Sveriges unga akademis stiftelse

Stiftelsen för Sveriges unga akademi bildades 2013 när Sveriges unga akademi, som en av få unga akademier i världen, knoppades av från moderakademin KVA och blev självständig. Stiftelsen har ansvar för att Sveriges unga akademi ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet. KVA har en dedikerad plats i stiftelsestyrelsen och sedan stiftelsen inrättades har KVA:s motsvarande vd, dess ständige sekreterare innehaft den.

Ledamöter i stiftelsestyrelsen är:
Björn O. Nilsson, ordförande, fil. dr biokemi, tidigare vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Karolinska Institutet och tidigare departementsråd, Utbildningsdepartementet
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och styrelseordförande för Nobelstiftelsen
Birgitta Svensson
, professor i etnologi vid Stockholms universitet, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademien
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, ordförande i Kulturrådets styrelse

Vid stiftelsestyrelsens möten deltar även vd Sverker Lundin som föredragande, samt akademins ordförande Mia Liinason och vice ordförande Ronnie Berntsson som ständigt adjungerade.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm