Berlin Foto: Adam Vradenburg

Berlin Foto: Adam Vradenburg

Akademimöte i Berlin


När: onsdag–torsdag 28–29 november
Var: Berlin
Teman: Internationalisering, vi träffar Die Junge Akademie

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. Akademimötena är också en plats för ömsesidigt lärande där man växer i sitt eget akademiska ledarskap.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm