SUA-ledamöter i Riksdagen Foto: Rifo/SUA

SUA-ledamöter, vd och Rifo-Lasse på plats i Riksdagen Foto: Rifo/SUA

Rifo – Uppstart nätverksprogram riksdagsledamöter och forskare


När: onsdag–torsdag 22–23 mars
Var: Riksdagen
Arrangör: Rifo – Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare och Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi har ett nätverksprogram tillsammans med Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo. I programmet ges forskare insikt i politikens villkor och riksdagsledamöter får tillgång till aktuell forskning. Ett syfte är att skapa relationer som håller över tid och på så vis öppna kanaler mellan forskning och politik.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm