Akademiska hus Illustration: Maja på Näset

Överst från vänster: Gabriele Messori, Rikard Landberg, Helena Rosik, Ola Agevall, VD Sverker Lundin, Shervin Bagheri, Vice ordf. Ronnie Berntsson, Sara Liin, Jakob Nordström.

Zoomcirkel om administration


Sveriges unga akademi (SUA) fortsätter att genom digitala studiecirklar utforska ämnen som intresserar och engagerar. Zoom-cirklar är ett koncept som vi utvecklade under pandemin och som vi med glädje fortsatt med även efter. Den här gången hade vi glädjen att tillsammans med Ola Agevall fördjupa oss i ämnet administration.

Ola Agevall, professor vid institutionen för samhällsstudier på Linnéuniversitetet har tillsammans med Gunnar Olofsson författat rapporten ”Administratörerna. Administration, kontroll och styrning vid svenska universitet och högskolor” där de studerat hur universitetsadministrationens sammansättning och omfång har förändrats över tid, under 2000-talet.

Ola inledde studiecirkeln med att ge en kort historisk beskrivning av den moderna universitetsadministrationens födelse. Vidare berättade han om hur utvecklingen och sammansättningen av administrativ personal sett ut under 2000-talet och vad det fått för konsekvenser. Bland annat visade han att administrationen har växt, men det har också anställda inom lärar- och forskarkategorierna. Men administrationen har också ändrat karaktär – den har flyttat upp i "hierarkin" från mer klassisk servicefunktion i relation till lärare och forskare på institutionsnivå till andra kategorier. Chefer, ekonomer och inte minst kommunikatörer har ökat stort. Något som Ola menade till viss del kan förklaras med lärosätenas ökade behov (upplevt samt reellt) av att marknadsföra sig i konkurrensen om studenter och forskare. Vidare förklarade Ola att den administrativa personalens uppgifter har gått mot att, som författarna uttrycker det i ovan nämnda rapport, "tjäna ledningarnas strävan att styra och kontrollera verksamhetens effektivitet och produktivitet" – från service till kontroll.

Ola påpekade också att det här fenomenet inte är avgränsat till akademin, något som blev tydligt när debattartikeln ”Varning för strategerna som slipper göra jobbet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” publicerades bara dagar efter SUA:s zoom-cirkel på ämnet.

Digitala studiecirklar

Konceptet med digitala studiecirklar utvecklades av akademin under pandemin, för att få möjlighet att diskutera och lära sig mer om ämnen som ligger akademin varmt om hjärtat. Studiecirklarna har blivit ett mycket uppskattat inslag i verksamheten och är ett tillfälle att kompetensbygga och få chansen att ställa frågor och diskutera aktuella ämnen inom akademin på ett informellt sätt med insatta personer.

Den 28e februari är det dags för nästa zoom-cirkel då vi fortsätter utforska Akademiska Hus Länk till annan webbplats..

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm