Från vänster: Christer Sturmark, Christian Ohm, Torbjörn Elensky och Anna Victoria Hallberg. Foto: Emma Flärdh/Fri Tanke.

SUA firar Pi-dagen: Kommer vi se fler revolutioner inom vetenskapen?


Den 14 mars (såklart) firades Pi-dagen när Fri Tanke i samarbete med SUA bjöd in en illuster panel för att reflektera över kunskapens framtid. I panelen deltog SUA:s Christian Ohm.

Genom historien har ny kunskap och idéer vid olika tidpunkter omkullkastat tidigare föreställningar och lett till vetenskapliga revolutioner. Men kan detsamma ske idag? Inom de flesta forskningsfält pågår en rasande utveckling, men finns det något som skulle kunna bli revolutionärt? Det var några av frågorna som avhandlades när Fri Tanke bjöd in till firande av Pi-dagen.

I samtalet deltog SUA-ledamot Christian Ohm, forskare inom experimentell partikelfysik vid KTH, Anna Victoria Hallberg, doktor i litteraturvetenskap, avdelningsföreståndare filosofi och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola och Torbjörn Elensky, författare och skribent. Samtalet leddes av Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm