Överst från vänster: Gabriele Messori, Helena Rosik, Eric Hanse, Sara Liin, Peter Elenfalk, VD Sverker Lundin, Karin Wittenfeldt, Shervin Bagheri, vice ordf. Ronnie Berntsson, Johan Rockberg, Michael Schöll, Anderas Nord, Jakob Nordström.

Zoomcirkel om Akademiska Hus


Så var det dags för zoom-cirkel igen. Den här gången bjöd akademin in till ett uppskattat samtal om Akademiska Hus tillsammans med representanter från lärosätena i Uppsala, Lund och Göteborg. Zoom-cirklar är ett omtyckt koncept som vi utvecklade under pandemin och som vi med glädje fortsatt med även efter.

Denna gång hade vi glädjen att välkomna Peter Elenfalk, byggnadsdirektör på byggnadsavdelningen Uppsala universitet, Karin Wittenfeldt, fatighetsekonom på lokalsamordningen Lunds universitet, Eric Hanse, vicedekan för lokaler och infrastruktur Göteborgs universitet till en välbesökt digital studiecirkel där Akademiska Hus återigen var föremål för diskussion.

Akademiska Hus är ett statligt ägt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. I SUA (och resten av forskarsamhället) diskuteras med jämna mellanrum Akademiska Hus - problematiken kring deras monopolställning, de vinstkrav som bolaget har, med mera. Den här gången hade vi förmånen att ta del av lärosätenas perspektiv.

Frågor som avhandlades var bland annat hur förhandlingarna med Akademiska Hus går till, hur mycket förhandlingsutrymme lärosätena egentligen har och om lärosätena upplever några skillnader mellan Akademiska Hus och andra fastighetsägare som de förhandlar med.

Digitala studiecirklar

Konceptet med digitala studiecirklar utvecklades av akademin under pandemin, för att få möjlighet att diskutera och lära sig mer om ämnen som ligger akademin varmt om hjärtat. Studiecirklarna har blivit ett mycket uppskattat inslag i verksamheten och är ett tillfälle att kompetensbygga och få chansen att ställa frågor och diskutera aktuella ämnen inom akademin på ett informellt sätt med insatta personer.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm