Ingrid Petersson Foto: SUA/Johan Rockberg

Panelsamtal i riksdagen om forskningens nytta


Hur kan vi skapa forskning som ger nytta på kort och lång sikt? Den frågan ställde sig panelen när Rifo bjöd in till forskningspolitiskt seminarium i förstakammarsalen. Deltog gjorde SUA:s forskningspolitiska talesperson Johan Rockberg. 

Gabriele Messori och Johan Rockberg. Foto: SUA/Johan Rockberg

Gabriele Messori och Johan Rockberg

Förväntningarna på forskning och innovation är många och kräver såväl balansering som prioritering. Hög kvalitet, fri och nyfikenhetsstyrd, lösa samhällsutmaningar, fullt finansierad, möta näringslivets behov m.m. är förväntningar som finns och allt behövs. Det gäller att hitta balansen genom styrning för dessa olika ändamål. I detta seminarium vill vi belysa balanspunkter mellan fri forskning och behovsstyrd forskning.

Så löd utgångspunkten när Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) bjöd in till seminariet ”Hur kan vi skapa forskning som ger nytta på kort och lång sikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.?”. I panelen deltog SUA:s forskningspolitiska talesperson Johan Rockberg, professor inom antikroppsteknologi och riktad evolution vid KTH, som bland annat betonade att forskning till sin natur är en omfattande övning och därför definitionsmässigt kräver både tid och resurser.

Kortsiktig forskning är inte forskning utan i bästa fall utveckling. Däremot finns många kortsiktiga vinster med långsiktig forskning, som tid till kontinuerliga ämnesrelevanta samarbeten och utbildning, samt annan samverkan utifrån frågeställningens behov, förklarade Johan Rockberg. 

Seminariet är högaktuellt, med anledning av den pågående ”FoFin-utredningen” En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” som leds av Ingrid Petersson, som också deltog vid seminariet. SUA har tidigare svarat på FoFin-utredningens enkät om organisationen för finansiering av forskning och innovation. I sitt svar Länk till annan webbplats. betonar SUA bland annat vikten av fria projektmedel, att vetenskaplig kvalitet bör vara vägledande när staten fördelar forskningsmedel samt lärosätenas ansvar för attraktiva och transparenta karriärvägar.

Medverkade gjorde Gunilla Svantorp, ordförande Rifo, Anders Ådahl, C, ledamot i Rifos styrelse, Maria Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Ingrid Petersson, särskild utredare av organisationen för statlig forskningsfinansiering, Martin Nilsson Jacobi, professor komplexa system, VD stiftelsen Chalmers, Tuula Teeri, vd IVA, docent Sara Mazur, vice verkställande ledamot för KAW, Olof Hallonsten, fil dr i forskningspolitik, docent i sociologi, Johan Rockberg, professor inom antikroppsteknologi och riktad evolution samt Ingrid Petersson och Martin Nilsson Jacobi.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm