Härliga pristagare i årets final! Foto: Ola Jacobsen

Sveriges unga akademi leder finaljury för Utställningen Unga Forskare


Juryordföranden Phillipe Tassin presenterar juryns beslut och gratulerar segrande bidrag. Foto: Ola Jacobsen

SM i forskning, Utställningen Unga Forskare, är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. I år – då tävlingen arrangeras för 61a gången – slogs ett historiskt rekord med 782 deltagare. I finalen av SM utses Sveriges Unga Forskningslandslag som består av Sveriges mest framgångsrika unga talanger inom vetenskap. Landslagsmedlemmarnas forskningsfält täcker i år in medicin, astronomi, biologi, fysik, teknik och kemi. Dessutom utsågs vinnare i ytterligare åtta priskategorier, som får ta del av forskningsforum inom och utom Sverige, kontantpriser och andra stipendier.

I Sveriges Unga Forskningslandslag tar nu 12 ungdomar i åldrarna 17–19 år plats, de är 2 killar och 10 tjejer. SUA är både imponerade och inspirerade efter de intensiva finaldagarna med fantastiska ungdomar.

SUA i finaljuryn för Utställningen Unga Forskare

SUA har lett juryarbetet och hjälpt Förbundet Unga Forskare att rekrytera forskare till juryn sen 2015. Philippe Tassin, professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola hade det hedersamma uppdraget att vara juryns ordförande även i år. Från SUA medverkade också Cecilia Engdahl, docent i experimentell autoimmunitet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Karolina Kauppi, docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet och vid Umeå universitet, Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, Johan Larsbrink, docent i molekylär enzymologi vid Chalmers och Sara Liin, docent i neurobiologi och biomedicin vid Linköpings universitet. SUA önskar även rikta stort tack till Jenny Theorell Haglow, docent i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, Beatrice Kennedy, postdoktor, molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, Daniel Nilsson, forskare inom molekylär medicin, Karolinska institutet, samt Tina d’Hertefeldt, forskare i växtekologi vid Lunds universitet som med bravur medverkade i juryn.

Philippe sammanfattar jurygruppsarbetet så här: "Utställningen Unga forskare är ett mycket roligt och viktigt evenemang, där man verkligen kan möta nästa generation vetenskapsmän".

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm