Jessica Jewell Foto: Från riksdagens webb-tv

Utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning


Den 23–24 april stod näringsutskottet i riksdagen värd för en konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning. SUA:s Jessica Jewell deltog i en panel som diskuterade hållbar forskning, utveckling och innovation som en lösning på EU:s energiutmaningar.

Se webbsändning av konferensen: del 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., del 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., del 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens ministerråd. Inom ramen för ordförandeskapet anordnade näringsutskottet en konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning.

I ett av konferensens teman - hållbar forskning, utveckling och innovation som en lösning på EU:s energiutmaningar, deltog SUA-ledamot Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers tekniska högskola.

I sitt anförande tog sig Jessica an tre frågor:

  1. Hur snabbt växer de förnybara energikällorna?
  2. Varför växer de inte snabbare?
  3. Vad kan vi ta till oss från andra sektorer och länder för att öka på transformationen från fossila till förnybara energikällor?

Jessica berättade att tillväxten inte sker linjärt men att man i Sverige kan komma upp i en ökning med 1,4–1,8 TWh per år. Vidare berättade hon att en utmaning för tillväxten av förnybara energikällor är att det kan finnas ett lokalt motstånd. Kostnaderna för något som skulle vara bra på global nivå, hamnar på lokal nivå. I Sverige t.ex. var det bara en fjärdedel av ansökningarna för ny vindkraft som fick godkänt förra året. Det finns alltså ett motstånd samtidigt som det finns ett intresse.

Men det finns lösningar. Jessica betonade att det här är en utmaning som länder kan överbrygga t.ex. genom att kompensera de samhällen där vi har vindkraftparkerna. Genom att införa lokala stöd ökar det folkliga stödet. Exempel finns från exv. Sverige, Norge och Japan. Även inom EU, Norge, Danmark, Tyskland, ser man över hur ersättningssystem för att utveckla en tillväxtenergi genom partnerskap – dvs att man delar nyttan och arbetar kollaborativt. Det är en sak som kan få transformationen att gå snabbare. Det handlar alltså inte bara om att göra övergången tekniskt möjlig, utan också att få stöd för de förändringar som ska göras avslutade Jessica.

Paneldeltagare var:

Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Institutionen för rymd- geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola och Universitetet i Bergen

Liam Hardey, medgrundare och VD, Cellfion Valentina Zaccaria, universitetslektor i energiteknik och medlem av Framtidens energi vid Mälardalens universitet

Afzal Siddiqui, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, och adjungerad professor vid Institutionen för matematik och systemanalys, Aalto-universitetet 

Moderator: Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm