Från vänster övre raden: Sverker Lundin (vd), ny ordf. Ronnie Berntsson, Ann-Kristin Kölln, David Karlander, Måns Magnusson. Från vänster nedre raden: Yaffa Epstein, Iva Lučić, Yvonne Nygård, Juan Rocha och Mia Liinason (tidigare ordf.) (ej närvarande: Ruth Pöttgen). Foto: SUA

Sveriges unga akademi firar 12 år och välkomnar nya ledamöter


Den 27 maj sammanträdde SUA. Mötet hölls i samband med årsfirandet då akademin hade glädjen att välkomna åtta nya ledamöter.

Några av Sveriges bästa yngre forskare invalda i Sveriges unga akademi Öppnas i nytt fönster.

Genom att arrangera ett kortare akademimöte före sommaren då de nya ledamöterna välkomnas, möjliggörs en flygande start till hösten då många aktiviteter planeras. De nya ledamöterna introducerades till verksamheten och påbörjade direkt sin medverkan i SUA. De nya ledamöterna fick också möjligheten att komma med i arbetet i akademins så kallade beredningsgrupper. Grupperna möttes och diskuterade aktiviteter inom sina respektive områden: forskningspolitik, internationalisering och utåtriktad verksamhet. Grupperna utsåg även nya sammankallande och sekreterare för det kommande året och som vanligt fick hela akademin möjlighet att ta del av gruppdiskussionerna under återkopplingen.

Stefan Bengtsson, rektor vid Chalmers tekniska högskola berättar om Chalmers visionsarbete. Foto: SUA

En visionär akademi

Temat för akademimötet och årsdagen var En visionär akademi. Stefan Bengtsson, rektor vid Chalmers tekniska högskola gästade akademin och delade med sig av Chalmers visionsarbete. Stefan berättade om Chalmers särskilda möjligheter att arbeta långsiktigt och oberoende eftersom universitet är organiserat i form av en stiftelse. Samtidigt presenterade SUA sinVision 2030 som akademin har arbetat med under året och akademin fick tillfälle att diskutera den med Stefan Bengtsson.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm