Jesper Ahlin Marceta

Välkommen Jesper Ahlin Marceta!


Sveriges unga akademi har idag den stora glädjen att välkomna vår nya medarbetare Jesper Ahlin Marceta. Jesper kommer att arbeta som vikarierande projektkoordinator med tyngdpunkt i den forskningspolitiska verksamheten.

Jesper har disputerat i filosofi vid KTH och är i dag verksam som journalist, författare och filosof. Han har bland annat skrivit för Dagens Nyheter, Forskning & Framsteg och Axess. Jesper är specialiserad inom politisk filosofi och tillämpad etik, och har bland annat forskat om frågor som rör personlig frihet och autonomi.

Välkommen till Sveriges unga akademi Jesper! Kan du berätta mer om vem du är?

– Tack! De senaste åren har jag arbetat med journalistik. Jag är särskilt intresserad av ideologi och vetenskap, vilket jag gärna skriver om i krönikor och recensioner. Filosofin ligger förstås nära hjärtat. Jag är chefredaktör och ansvarig utgivare för den populärvetenskapliga tidskriften Svensk filosofi, som når ut till en bred läsekrets. Jag skriver också skönlitteratur. Min spänningsroman Rubikon släpps i handeln på torsdag (14/9), och lagom till nästa sommar kommer min första underhållningsroman.

Vad ser du mest fram emot att få arbeta med inom SUA?

– Forskningspolitik. Med min bakgrund har jag ett självklart intresse för lagar och styrmedel som påverkar det akademiska arbetet. Jag publicerade nyligen en forskningsartikel om filosofin kring akademisk frihet (i tidskriften International Journal of Applied Philosophy) – det ska bli väldigt intressant att få gräva djupare i de politiska, juridiska och etiska villkor som styr akademin i Sverige i dag.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm