Gruppbild Sveriges unga akademi. Foto: Jesper Ahlin Marceta

Septembermöte! Foto: Jesper Ahlin Marceta

Härlig rivstart


Sveriges unga akademi sammanträdde utanför Stockholm 19–20 september. Utåtriktad verksamhet ägnades en strategiworkshop och journalist Magnus Linton undervisade om hur man bygger en levande text. Akademins forskningspolitiska inspel diskuterades också.

Septembermötet startar upp verksamhetsåret och många aktiviteter tar sin början här. Nätverket får också stor plats, akademin svetsas samman med inslag som rookie-walk, promenader i mindre grupper där man får möjlighet att lära känna varandra och passa på att fråga om hur det fungerar i SUA.

SUA:s utåtriktade verksamhet laddar för en ökad satsning. För att undersöka vilka aktiviteter som finns på idéstadiet och hur dessa skulle kunna se ut hölls en strategiworkshop i två steg. Beredningsgruppen för utåtriktade aktiviteter samlade tacksamt in materialet för bearbetning, och kommer leverera vision och förslag vid kommande akademimöten.

Det mycket uppskattade inslaget vetenskapliga presentationer till öl och chips gavs av Måns Magnusson, biträdande lektor och docent i statistik vid Uppsala universitet, och Juan C. Rocha, forskare i miljö- och hållbarhetsvetenskap vid Stockholms universitet.

Dag två gästade journalist och författare Magnus Linton akademin. Magnus har skrivit boken ”Text & stil. Konsten att berätta med vetenskap”, som också är utgångspunkten för ett projekt med stöd av Natur & Kultur där Magnus håller workshoppar med forskare. Detta inleddes för SUA:s del med en föreläsning, Levande text – så byggs den, och sen fick SUA under Magnus ledning diskutera ett exempel i form av en debattartikel med replik.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm