Publikbild på SUA-dagen. Foto: Lars Pehrson/SUA

SUA-dagen – inspirerande kraftsamling på tema akademisk frihet


Den 24 oktober gick SUA-dagen av stapeln – en späckad dag med engagerande panelsamtal där akademins roll i samhället, demokratins försvar och unga forskares framtid stod i fokus. Dagen var också en påminnelse om vikten av tvärsektoriellt samarbete mellan akademin och det omgivande samhället, för att gemensamt ta sig an de stora utmaningarna och främja en hållbar framtid.

Dagens första panelsamtal, “Frihet under hot: Hur kan kunskap skydda demokratin?”, bjöd på insikter från Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Pia Skagermark, utrikeschef på Dagens Nyheter, Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer, och David Brax, utredare vid nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs universitet. Deltagarna betonade kunskapens och utbildningens roll i försvaret av demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Självcensur är svår att se. Vad är det man inte ställer fram i montrarna eller väljer att forska kring?, frågade sig Anna-Karin Johansson.

Det andra panelsamtalet, “Frihet, ansvar och samhällsnytta: Hur värnar vi akademins särart bland särintressen?”, sammanförde Annika Östman Wernerson, rektor på Karolinska Institutet, entreprenören och företagsledaren Saeid Esmaeilzadeh, Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, och Topias Tolonen från Sveriges förenade studentkårer. Diskussionen kretsade kring forskningens betydelse för samhället och hur akademin kan skydda sin integritet mot externa intressen. Saeid Esmaeilzadeh stack ut hakan och underströk att för att lyckas måste ledarskapet ligga hos forskare och lärare och inte någon annanstans.

Nyfikenhetsdriven forskning är centralt. Vi vet inte alltid i dag vad som blir nyttigt i framtiden, sa
Annika Östman Wernerson.

Under panelsamtalet deltog även utbildningsminister Mats Persson via videolänk för att svara på frågor ställda av SUA:s ordförande Ronnie Berntsson. Persson beskrev då regeringens arbete för att stärka den akademiska friheten.

Det avslutande panelsamtalet, “Morgondagen och de unga akademierna”, inleddes med ett föredrag av Gunnar Öquist, professor emeritus och initiativtagare till Sveriges unga akademi. Gunnar talade om behovet av utveckling inom akademin och vikten av starkt ledarskap för att främja vetenskaplig excellens.

Han återknöt SUA:s bildande till EU Aarhus-deklarationen som recept för ett produktivt forskningsekosystem: Att erkänna och vårda talanger, tillit och frihet, långsiktiga perspektiv, kreativa och dynamiska forskningsmiljöer, bortom och över gränserna för enskilda discipliner.

Deltog i panelsamtalet gjorde även Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, Katarina Bjelke, generaldirektör för Vetenskapsrådet, och David Håkansson, tillträdande ledamot i Svenska Akademien. De diskuterade vetenskapsakademiernas funktion och viktiga roll i samhället.

Vetenskapsakademier är viktiga röster eftersom de är helt fria röster, sa Astrid Söderbergh Widding.

Sisanda Nilsson, Nisse Blomster och Farshid Dalir från organisationen Unga tankar om musik hade samlats för att bilda en trio med sång, gitarr och slagverk. Deras framträdanden mellan panelsamtalen berikade programmet med musikaliska inslag. SUA-dagen blev en dag fylld av viktiga diskussioner och insikter om akademins roll i samhället, och om hur vi kan värna om och stärka akademin i framtiden.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm