Ronnie Berntsson, landshövding Helen Hellmark Knutsson och H.M. Konungen står utomhus under flygplansvinge.

Ronnie Berntsson, SUA:s ordf, Helen Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten, H.M. Konungen med flera ur delegationen. Foto: IVA

Ordf. Ronnie Berntsson med på IVA:s Kungl. Teknikresa till Västerbotten och Norrbotten


Syftet med resorna som på H.M. Konungens initiativ genomförts sen 2001, är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft. Ronnie Berntsson var med på resan den 10–12 oktober i Västerbotten och Norrbotten.

Svenska företagsledare och representanter från myndigheter och högskolor hade bjudits in.

Ronnie Berntsson i hjälm och skyddskläder håller i vad som liknar en guldtacka, i industriell inomhus miljö.

Foto: IVA

Det var väldigt givande att delta på IVA:s Kungliga Teknikresa. Vi fick lära oss en hel del om de nya gröna industrierna i Norrland, bland annat med besök hos Northvolt, Boliden och H2 Green Steel. Dessutom gav det mycket att interagera med delegationen, som bestod av framstående personer från akademin, näringslivet och myndigheter, berättar ordf. Ronnie Berntsson. Vi fick också en bra session angående målkonflikter, bland annat med presentation från Sametinget samt Försvarsmakten. Sammantaget en fantastisk resa, som jag tar med ett antal lärdomar ifrån.

I år deltog H.M. Konungen, IVA:s preses Marcus Wallenberg, Tuula Teeri, vd för IVA och ungefär 30 olika representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor.

Grupporträtt från Sara Kulturhus i Skellefteå (Klicka för större bild). Foto: IVA

Tema för resan: Hållbar omställning och utveckling i Västerbotten och Norrbotten

Delegationen besökte en rad verksamheter och berörda i Skellefteå, Luleå och Boden under de tre dagarna. Ur programmet: ”I norra Sverige pågår stora industriella investeringar som till stor del drivs av nödvändiga åtgärder för att minska negativ klimatpåverkan. Under IVA:s Kungl. Teknikresa till Västerbotten och Norrbotten den 10–12 oktober är hållbar omställning och utveckling i fokus. Frågor som speciellt kommer att adresseras är teknikutveckling, kompetensförsörjning och forskning. För att klara omställningen behöver energiförsörjningen och återvinningen stärkas. Behovet av utbildad arbetskraft är stor och kommer att öka varför också samhällsbyggnad i vid bemärkelse och vikten av attraktiva livsmiljöer kommer att vara ett viktigt inslag under resan. En konstruktiv samverkan mellan politik, myndigheter, näringsliv och akademi är en förutsättning för omställningen liksom på vilket sätt målkonflikter lyfts, diskuteras och hanteras.”

Ur ungas perspektiv

Delegationen fick också lyssna till lokala ungdomars perspektiv på hur det är att växa upp i Boden och vad som kan göras för att unga människor ska välja att stanna kvar i kommunen. I Vetenskapens hus i Luleå träffade delegationen även praktikanter från IVA:s program Tekniksprånget som fick samtala med Kungen om teknik och framtiden.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm