Elham Rostami och Lisa Hellman i möte med talman Andreas Norlén i högtidligt sammanträdesrum i riksdagen

SUA träffar talman Andreas Norlén, till vänster Elham B. Rostami och Lisa Hellman. Foto: SUA

Återträff för nätverksprogrammet – möte med talmannen och utbildningsministern


Sveriges unga akademi besökte åter riksdagen genom nätverket med riksdagsledamöter och välkomnades även på besök på Utbildningsdepartementet. I ett fantastiskt program träffade akademins ledamöter bland annat talman Andreas Norlén och utbildningsminister Mats Persson.

Programmet inleddes med ett besök hos Andreas Norlén, som även var en av deltagarna i nätverksprogrammets första omgång 2012. Tillsammans samtalade akademin och talmannen om vetenskapens roll för demokrati och politiskt beslutsfattande. Akademiledamöterna fick en värdefull inblick i det parlamentariska arbetet och hur forskningen på olika sätt kan bidra till det.

Efter mötet med talmannen träffade akademin Gunilla Svantorp, ordförande i Rifo och riksdagsledamot för Socialdemokraterna med lång erfarenhet från utbildningsutskottet. Gunilla berättade om arbetet i utskotten och hur man som riksdagsledamot får ta del av forskning i riksdagsarbetet.

På eftermiddagen besökte ledamöterna Utbildningsdepartementet och träffade utbildningsminister Mats Persson. I ett mycket uppskattat utbyte fick akademin möjlighet att ta del av regeringens prioriteringar och diskutera arbetet med den kommande forskningspolitiska propositionen.

Om nätverksprogrammet

SUA och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) arrangerar för åttonde omgången ett nätverksprogram där forskare och riksdagsledamöter paras ihop för att mötas och skapa ökad förståelse. Forskare ges insikt i politikens villkor och riksdagsledamöter får tillgång till aktuell forskning. Ett syfte är att skapa relationer som håller över tid och på så vis öppna kanaler mellan forskning och politik.

Ledamotsparen för 2023 års nätverksprogram var:

Oliver Rosengren, M – Janina Seubert, Karolinska Institutet
Adrian Magnusson, S – Elham B. Rostami, Uppsala universitet
Peter Ollén, M – Lisa Hellman, Lunds universitet
Niklas Sigvardsson, S – Anna T. Danielsson, Stockholms universitet
Ulrik Nilsson, M – Shervin Bagheri, KTH
Andrea Andersson-Tay, V – Gabriele Messori, Uppsala universitet
Tobias Andersson, SD – Michael Schöll, Göteborgs universitet
Helena Gellerman, L – Adel Daoud, Linköpings universitet
Lili André, KD – Johan Zelano, Göteborgs universitet

Stort tack till Lars Eriksson, forskningssekreterare i riksdagen, samt Katarina Nordquist och Jessica Umegård på Utbildningsdepartementet.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm