Stiftelsen instiftas. Foto: Magnus Bergström

Stiftelsen instiftas 2013. Foto: Magnus Bergström

Stiftelsen för Sveriges unga akademi

Stiftelsen för Sveriges unga akademi har som enda uppgift att sörja för att Sveriges unga akademi ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet. Instiftandet ägde rum vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien torsdagen den 24 oktober 2013 (bild ovan). Akademins ordförande och dess VD är adjungerade till stiftelsestyrelsen som leder stiftelsens arbete.

Sveriges unga akademi bildades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), med syfte att bli ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige inom alla ämnesområden. Redan från start var planen att Sveriges unga akademi skulle knoppas av från KVA och bli en helt fristående organisation. Därför instiftades Stiftelsen för Sveriges unga akademi.

Stiftelsestyrelse

Björn O. Nilsson, ordförande, Fil. dr biokemi, tidigare vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Karolinska Institutet och tidigare departementsråd, Utbildningsdepartementet
Göran K. Hansson, Professor i experimentell kardiovaskulär forskning, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Ingrid Sundström, vice ordförande i Wallenberg Foundations AB
Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademien
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, styrelseordförande Kungliga Dramatiska Teatern

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk