Medverkande forskare

Nio forskare från olika områden medverkar som ledare på Forskarmöten 2015.

Till Forskarmöten

Örjan Carlborg

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Örjan Carlborg

Örjan forskar inom beräkningsbaserad genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet. Genom att utveckla ny genetisk teori, statistisk metodik och effektiva bioinformatiska datorprogram försöker han förstå hur gener och miljö tillsammans styr egenskaper som till exempel växters anpassning till skiftande miljöer. Örjan var också ledare på Forskarmöten 2014.

Christian Forssén

Foto: Markus Marcetic

Christian Forssén

Christian forskar inom inom teoretisk kärn- och partikelfysik. Några exempel på frågeställningar som han undersöker är: hur uppkom våra grundämnen och varför finns det mycket av vissa och få av andra? Hur fungerar egentligen en neutronstjärna? Christian var också ledare på Forskarmöten 2013. Han är även maratonlöpare och medverkade i Forskarspaningar 2014 Länk till annan webbplats..

Klas Markström

Foto: Markus Marcetic

Klas Markström

Klas forskar i matematik vid Umeå universitet. Mycket av hans forskning handlar om grafer och så kallade hypergrafer. En graf är en matematisk modell för ett nätverk, exempelvis vägnät, en bit av internet, vårt nervsystem eller en beskrivning av vilka personer som känner varandra.

Kristian Pietras

Foto: Markus Marcetic

Kristian Pietras

Kristian forskar i molekylär medicin vid Lunds universitet. Han studerar hur cancerceller kommunicerar med sin omgivning under utvecklingen och spridningen av en tumör. Tanken är att med mer kunskap om hur olika celltyper inom en tumör förhåller sig till varandra kommer vi hitta nya vägar att behandla cancer.

Annika Pohl

Foto: Markus Marcetic

Annika Pohl

Annika forskar inom materialkemi vid Uppsala universitet. Det övergripande målet är att öka kunskaperna om sambanden mellan olika egenskaper i nanomaterial. På sikt kan denna grundforskning leda till nya komponenter till exempel inom kommunikations- och informationsteknologin. Annika var också ledare på Forskarmöten 2014 och en av Forskarspanarna på Vetenskapsfestivalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Emma Sparr

Foto: Kennet Ruona

Emma Sparr

Emma forskar i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om vår hud som kan beskrivas som ett membran vars barriäregenskaper regleras av förändringar i omgivningen. En ökad förståelse av hur detta sker är av stor vikt för att till exempel utveckla läkemedel som kan tas upp genom huden, och för att hindra miljögifter från att tränga in. Emma har också medverkat i juryn för Utställningen unga forskare och när Nobelpristagare gjort skolbesök.

Sara Strandberg

Foto: Markus Marcetic

Sara Strandberg

Sara är fysiker och målet med hennes forskning är att förstå vilka som är materiens allra minsta beståndsdelar och vilka krafter som verkar mellan dem. Hon har tidigare medverkat på Big bang-dagen som arrangerades under Astronomins dag och natt 2014, skolbesök med Nobelpristagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Akademipoddens avsnitt om filmen Interstellar. Lyssna gärna på det!

Marie Wiberg

Foto: Markus Marcetic

Marie Wiberg

Marie är statistikforskare vid Umeå universitet och bland annat expert på hur vi mäter kunskap. Till exempel stora internationella kunskapsmätningar som de så kallade PISA-undersökningarna. Hör Marie prata om sin forskning i Akademipodden om skolan. Marie medverkade också när vi frågade ut politiker om vad de ville med forskning inför valet 2014.

Henrik Zetterberg

Foto: Markus Marcetic

Henrik Zetterberg

Henrik forskar om hjärnan, i neurokemi vid Göteborgs universitet. Sjukdomar som Henriks forskargrupp studerar är bland andra Alzheimer och Parkinson, men även hur hjärnan påverkas av hårda slag och syrebrist, samt vilka läkningsmekanismer som finns. Se Henriks Forskarspaning Slå ett slag för forskningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller hör honom i Akademipodden om idrott och hjärnan. Henrik är också en av hjärnorna bakom Forskarmöten och har medverkat som ledare både 2013 och 2014.

Mer information

Forskarmöten

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm