Nätverksprogram för forskare och politiker

Nätverk i Riksdagen 2017

Sveriges unga akademis förväntansfulla ledamöter och vd välkomnas av Rifo i riksdagen. Från vänster: Kirsten Kraiberg Knudsen, Kristian Pietras, Alexandre Antonelli, Anna Wetterbom (vd), Lars Eriksson (Rifo), Robert Lagerström, Anna Dreber Almenberg, Magnus Jonsson och Steffi Burchardt. Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi har ett nätverksprogram tillsammans med Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, RIFO. I programmet ges forskare insikt i politikens villkor och riksdagsledamöter får tillgång till aktuell forskning. Ett syfte är att skapa relationer som håller över tid och på så vis öppna kanaler mellan forskning och politik. Den 25 oktober träffade akademins ledamöter och riksdagsledamöter varandra för första gången i den senaste omgången av programmet.

Under vistelsen i riksdagen, som utgör det första steget i upplägget, tilldelas ledamöterna från Sveriges unga akademi en riksdagsledamot var att ”skugga” under en vanlig arbetsdag i riksdagen. RIFO tillsammans med forskningssekreterare i riksdagen, har ansvarat för ett program där gruppen också fått träffa Utbildningsutskottets kansli, Riksdagens utredningstjänst, ett partikansli samt vara med under en frågestund i kammaren med olika ministrar. Sveriges unga akademis ledamöter bjuds också på rundtur i Riksdagshuset. Några av akademins ledamöter från nätverksprogrammets tidigare omgångar passar ibland på att hälsa på sina kontaktpersoner och dela erfarenheter med de nya konstellationerna.

I nästa steg i nätverksprogrammet är det riksdagsledamöternas tur att besöka akademins forskare som arrangerar ett besök på sina universitet runtom i landet, ibland bjuds också andra ledamöter ur Sveriges unga akademi eller andra gäster in utifrån. I det tredje och sista steget hälsar forskarna på i riksdagen igen vid ett gemensamt möte och delar erfarenheter med övriga par.

I programmet 2017–2018

Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och Elin Lundgrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S)
Steffi Burchardt, docent och universitetslektor i strukturgeologi vid Uppsala universitet och Azadeh Rojhan Gustafssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S)
Anna Dreber Almenberg
, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Emma Hultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MP)
Magnus Jonsson
, docent i organisk elektronik vid Linköpings universitet och Jörgen Anderssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (M)
Kirsten Kraiberg Knudsen
, docent i astronomi vid Chalmers tekniska högskola och Lawen Redarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S)
Robert Lagerström
, docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid Kungliga Tekniska högskolan och Erik Ottossonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (M)
Mattias Lundberg
, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet Karolinska Institutet och Elisabet Knutssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MP)
Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet och Maria Stockhauslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (M)

Mer information

Riksdagsledamöter och Sveriges unga akademi-ledamöter på återträff i riksdagen

Rifo: Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram