Nätverksprogram för forskare och politiker

Nätverksprogram i Riksdagen 2021

Forskare och riksdagsledamöter på plats i riksdagen för nätverksprogrammet 2021/22. Från vänster: Frida Bender, Jakob Nordström, Karolina Skog, Tobias Andersson, Christian Ohm, Sverker Lundin, Helena Gellerman, Ola Möller, Staffan Eklöf, Sebastian Westenhoff, Mathias Osvath, Phillipe Tassin, Ronnie Berntsson, Mathias Tegnér, Sofia Lodén, Lina Nordquist, Ilona Szatmári Waldau, Johan Rockberg, Johan Zelano, Marie-Louise Hänel Sandström och Ellen Bushell. Foto: SUA/Rifo

Sveriges unga akademi har ett nätverksprogram tillsammans med Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo. I programmet ges forskare insikt i politikens villkor och riksdagsledamöter får tillgång till aktuell forskning. Ett syfte är att skapa relationer som håller över tid och på så vis öppna kanaler mellan forskning och politik.

Deltagare i 2021 års nätverksprogram

Johan Rockberg, professor i antikroppsteknologi och riktad evolution vid Kungliga Tekniska högskolan och Lina Nordquist, L
Philippe Tassin, docent i fysik vid Chalmers tekniska högskola och Ola Möller, S
Christian Ohm, forskare inom experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan och Rasmus Ling, MP
Frida Bender, docent i meteorologi vid Stockholms universitet och Helena Gellerman, L
Ronnie Berntsson, docent i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet och Karolina Skog, MP
Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet och Staffan Eklöf, SD
Jakob Nordström, lektor i datavetenskap vid Köpenhamns universitet, professor i datavetenskap vid Lunds universitet och Tobias Andersson, SD
Sofia Lodén, docent i franska vid Stockholms universitet och Mathias Tegnér, S
Johan Zelano, docent i neurologi vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet och Ilona Szatmári Waldau, V
Ellen Bushell, forskare i parasitologi vid MIMS, Umeå universitet och Marie-Louise Hänel Sandström, M

Mer information

Rifo: Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm