Förberedelser vetenskaplig presentation

Akademimöte i Stockholm


Vid höstens inledande akademimöte den 17–18 september träffades akademin denna gång i Stockholm. Det var det första akademimötet för de nya ledamöter som välkomnades in i Sveriges unga akademi i maj i år.

Sveriges unga akademi bjuder in ett brett spektrum av tongivande personer från forskarvärlden till akademimöten. Vid Stockholmsmötet medverkade Lars Heikensten, ekon. dr och VD för Nobelstiftelsen och Sven Stafström, professor i beräkningsfysik och generaldirektör för Vetenskapsrådet. Lars Heikensten berättade om Nobelprisets historia och framtid, samt om det spännande Nobelhuset som planeras, där vetenskap ges en central plats tillgänglig för alla. Sven Stafström presenterade Vetenskapsrådet, myndigheten under Utbildningsdepartementet som finansierar och är rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor.

Lars Heikensten
Sven Stafström Foto: Busch & Bild

Lars Heikensten och Sven Stafström gästar akademimötet i Stockholm. Foto: Orasis foto, Busch & Bild


Tünde Fülöp Foto: Anna Kjellström

Tünde Fülöp berättar om den kraftfulla plasmafysiken.

Vetenskapliga presentationer

Tünde Fülöp, David Håkansson, Ericka Johnson och Staffan Lindberg höll spännande presentationer om sin forskning inom respektive plasmafysik, nordiska språk, teknik och social förändring samt demokrati.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. 

Akademimöte Göteborg Foto: Anna Kjellström

När det är akademimöte träffas också de olika beredningsgrupperna och planerar aktiviteter, här är forskningspolitiska gruppen under akademimötet i Göteborg tidigare i år. Foto: Anna Kjellström

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm