Christer Nordlund, Mia Liinason Foto: Anna Kjellström

Ledamot Christer Nordlund introducerar Mia Liinason, universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Foto: Anna Kjellström

Seminariet Forskningens dynamik


Forskningens dynamik ägde rum på Kungl. Vetenskapsakademien den 15 oktober. Det tvärvetenskapliga seminariet handlade om hur forskningsområden och discipliner utvecklas över tid. Nya ämnen uppstår ur gamla, genom specialisering, i mötet mellan flera ämnen, eller med utgångspunkt i nya samhällsfenomen, tekniska möjligheter, upptäckter och behov. Representanter för en rad områden där mycket händer delade med sig av sina erfarenheter.

Se Forskningens dynamik i UR Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna till en podcast om Forskningens dynamik

Broschyr: Forskningens dynamik Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Danica Kragic berättade om sitt forskningsområde robotik och hur det formats. Palle Dahlstedts session handlade om området konstnärlig forskning, där utforskande processer blir en del av forskningen och en del av forskningen blir till konst. Örjan Carlborg delade med sig av sina erfarenheter inom det växande fältet beräkningsbiologi.

Program


Del 1: Ämnens uppkomst, historia och kontext

 • Vad är ett ämne? Och vad betyder det? några reflektioner kring mekanismerna för hur ämnen uppstår och utvecklas.
  Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska högskolan

 • Om miljöforskningens framväxt
  Thomas B. Johansson, professor emeritus, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet

 • Kunskapens gränser: Om tvärvetenskap och genusvetenskapens etablering i akademin
  Mia Liinason, universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

 • Beräkningsbiologi: guldägget som ännu inte funnit sitt bo
  Örjan Carlborg, professor i beräkningsbaserad genetik, Sveriges lantbruksuniversitet, och ledamot i Sveriges unga akademi

 • Diskussionsrunda
  Ledd av Ericka Johnson, docent, Teknik och social förändring, Linköpings universitet och ledamot i Sveriges unga akademi. Medverkande: Örjan Carlborg, Mia Liinason, Thomas B. Johansson och Sverker Sörlin
Sverker Sörlin
Thomas B. Johansson
Mia Liinasson
Ericka Johnson
Örjan Carlborg

Medverkande del 1: Sverker Sörlin, Thomas B. Johansson, Mia Liinasson, Ericka Johnson, Örjan Carlborg

Del 2: Organisation och alternativa former            

 • Om etableringen av digital humaniora som område: Det eviga sökandet efter en plats?
  Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik och f.d. föreståndare för HUMlab, Umeå universitet

 • Robotar: var är vi och hur kom vi hit?
  Danica Kragic, professor, datavetenskap, Kungliga Tekniska högskolan och ledamot i Sveriges unga akademi

 • Konstnärlig forskning: en främmande fågel i akademin?
  Palle Dahlstedt, docent vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, Högskolan för Scen och Musik (HSM) och ledamot i Sveriges unga akademi

 • Samhällsrelevans och tvärvetenskap: reflektioner och lärdomar från etablerandet av Tema i Linköping
  Lars Ingelstam, professor emeritus i matematik och framtidsstudier, Linköpings universitet i samtal med Ericka Johnson, docent, teknik och social förändring, Linköpings universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

 • Diskussionsrunda
  Ledd av Maria Lindskog, forskarassistent, neurovetenskap, Karolinska Institutet och ledamot i Sveriges unga akademi
  Medverkande:
  Kerstin Eliasson, tidigare statssekreterare, ordförande, Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) och styrelseledamot i akademins stiftelse, Lars IngelstamDanica Kragic Jensfelt och Patrik Svensson
Patrik Svensson
Danica Kragic Jensfelt
Palle Dahlstedt
Lars Ingelstam
Ericka Johnson
Maria Lindskog
Kerstin Eliasson

Medverkande del 2: Patrik Svensson, Danica Kragic Jensfelt, Palle Dahlstedt, Lars Ingelstam, Ericka Johnson, Maria Lindskog och Kerstin Eliasson.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm