Annette Granéli

Biofysik

Ledamotsperiod 2011–2014

Jag har en blandad bakgrund och har arbetat med både kemi, fysik, biomaterial och biosensorer. Bland annat har jag studerat DNA-protein-interaktioner på enstaka molekylnivå där fysikaliska tekniker utvecklas och tillämpas på biologiska frågeställningar. Speciellt intressant tycker jag DNA:s reparationsprocesser är – både dynamiska processer och de som sker sällan men som är avgörande för ett proteins funktion.

Jag var Sveriges unga akademis ordförande 2013.

BILDER

Bild från Annettes forskning (klicka för större bild).

Annette Granéli Foto: Markus Marcetic

Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1973
Familj: Jag har en man som arbetar som journalist och två barn 5 och 4 år gamla. Min man och jag träffades när vi båda var med i en studentorkester så det är viktigt att inte bara ägna sig åt studier när man studerar.
Intressen: Förutom mina stora intressen forskning och vetenskap så fotograferar jag. Har publicerat bilder i tre böcker:”I väntan på sjuan”, ”Manhattan” och ”Broadway”. Jag spelar även saxofon i ett storband i Göteborg.
Övrigt: Jag har cyklat Vätternrundan tre gånger.

“2010 fick jag en inbjudan om att ansöka om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Jag delade KVA:s åsikt om att en akademi för forskare, som just befann sig i det inledande skedet av den självständiga karriären, behövdes. Jag brinner för att forskningspolitik och organisation och för att föra ut vetenskapen i samhället på olika sätt och Sveriges unga akademi ger mig en möjlighet att arbeta med just dessa frågor. Ytterligare en viktig anledning är att få träffa, diskutera och inspireras av alla dessa fantastiska människor som utgör Sveriges unga akademi.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm