Jämställdhet i akademin: från siffror till handling


Seminarium
Datum: 30 januari 2014
Tid: 10:00–16:00
Plats: Kollektorn, Mc2-huset, Chalmers, Göteborg
Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariets program

Broschyr (pdf) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Se seminariet i UR Play

Inslag i Vetandets värld P1

Artikel med statistik, Chalmers

Twitter: #jamakd

Bakgrund

Kvaliteten inom svensk akademisk forskning och högre utbildning debatteras flitigt. I Kungl. Vetenskapsakademiens excellensutredning, rapporteras att tillväxten och nyrekryteringen av toppforskare går sämre än i jämförbara länder. Lösningen sägs ofta vara att satsa på de bästa individerna; de bästa hjärnorna. Men den akademiska arenan är inte jämställd och inte tillräckligt meritokratisk. Bara var fjärde professor är en kvinna. För att säkra kvaliteten på svensk forskning måste vi därför bli mer jämställda.

Medverkande


Gustaf Arrhenius Foto: Markus Marcetic
Sofia Falk
Jesper Fundberg Foto: Frans Oddner

Från vänster: Gustaf Arrhenius (ledamot i Sveriges unga akademi),VD, Institutet för Framtidsstudier, professor, filosofi, Stockholms universitet (foto: Markus Marcetic); Sofia Falk, VD, Wiminvest;Jesper Fundberg, Fil.dr i etnologi och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola (foto: Frans Oddner) Klicka för högupplösta bilder.

Birgitta Jordansson
Malin Rönnblom Foto: Mattias Pettersson
Johanna Stadmark Foto: Nina Ramsmyr

Från vänster: Birgitta Jordansson, lektor och vice prefekt vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet; Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap, biträdande lektor i genusvetenskap vid Umeå universitet (foto: Mattias Pettersson); Johanna Stadmark, forskare i geologi vid Lunds universitet (foto: Nina Ramsmyr) Klicka för högupplösta bilder.

Seminariets program

10.00–10.05 Sveriges unga akademi hälsar välkommen, Annette Granéli, ledamot i Sveriges unga akademi

10.05–10.35 Rättvisa och meritokrati – om jämställdhetspolitik i akademin. Birgitta Jordansson, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

10.35–11.05 Vem bjuds in att skriva i ledande tidskrifter? Statistik! Reflektion. Handling? Johanna Stadmark, forskare i geologi vid Lunds universitet

11.05–11.35 Kan positiv särbehandling vara rätt? Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

11.35–12.00 Diskussionsrunda och frågestund, ledd av Helena Filipsson, universitetslektor i geobiosfärsvetenskap, Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

12.00–13.00 LUNCH

13.00–13.30 Vart tog politiken vägen? Om jämställdhet som administration. Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap, biträdande lektor i genusvetenskap vid Umeå universitet

13.30–14.00 Att göra män av pojkar – om manligt ledarskap. Jesper Fundberg, Fil.dr i etnologi och lektor i idrottsvetenskap, Malmö högskola

14.00–14.20 Diskussionsrunda och frågestund, ledd av Erik Ingelsson, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

14.20–14.30 Inledning: Lösningsorienterad workshop med Sofia Falk, VD, Wiminvest

14.30–14.45 KAFFEPAUS med diskussion

14.45–15.55 Lösningsorienterad workshop med Sofia Falk, VD, Wiminvest

15.55–16.00 Sammanfattning av Sveriges unga akademi, Annette Granéli, ledamot i Sveriges unga akademi


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm