Magnus Jonsson

Docent i organisk elektronik vid Linköpings universitet

Ledamotsperiod 2015–2020

Min forskargrupp studerar fenomen som uppstår på nanoskalan, såsom guldnanopartiklars speciella förmåga att fånga in och fokusera ljus till extremt små områden. En annan av våra primära forskningsinriktningar är organiska polymerer som kan leda elektricitet, och de många fascinerande möjligheter de ger upphov till. Vi är intresserade av både fundamentala studier och utveckling av applikationer inom olika användningsområden, såsom energiutvinning, energieffektiva displayer och nya typer av sensorer.

Jag var Sveriges unga akademis ordförande 2019–2020.

BILDER

1. Magnus Jonsson ur tidskriften Kavlinolab magazine 2012 2. och 3. Foto: Erik Thor (Klicka för större bild)

Magnus Jonsson Foto: Erik Thor

(Klicka för högupplöst bild) Foto: Erik Thor

KORTA FAKTA

Född: 1981
Intressen: Spela och lyssna på musik, från rysk piano till obskyra elektroniska alster. Klättra och åka båt är också trevligt.

”Jag ser Sveriges unga akademi som en perfekt plattform för att diskutera och påverka framtidens forskar-Sverige. Bredden av de forskare som verkar inom akademin bidrar samtidigt till en stimulerande miljö för både intressanta diskussioner och som grogrund för tvärvetenskapliga samarbeten.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm