Anna Rising

Professor i veterinärmedicinsk biokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet och forskare vid Karolinska Institutet

Ledamotsperiod 2015–2020

Vi kan på konstgjord väg producera spindeltrådsfibrer som motsvarar senor i styrka, är biokompatibla och bryts ner i takt med att ny vävnad bildas i kroppen. Detta biomaterial har potential att användas inom en rad medicinska områden. Vi fokuserar på regenerativ medicin (vävnadsrekonstruktion), främst stamcellsodling, vilket är ett relativt nytt forskningsområde. Målet på sikt är att kunna ersätta eller återställa skadade organ och vävnader.

Ett annat projekt rör en specifik del av spindeltrådsproteinet, NT, vilken ger ökad löslighet åt spindeltrådsproteinerna när dessa lagras i spindelns silkeskörtel. Den egenskapen gäller även när NT kopplas ihop med andra svårlösliga protein, och vi använder därför NT för produktion av proteinläkemedel som i dag är svåra eller omöjliga att tillverka. Med hjälp av vår NT-teknik kan vi till exempel producera stora mängder av en vätska som finns i lungorna och jämnar ut ytspänning, så kallad lungsurfaktant, till låg kostnad. Därför utvecklar vi nu surfaktant med förbättrade egenskaper. Vi studerar också hur man kan leverera läkemedel till lungorna genom att använda surfaktant som bärare av läkemedlet. En lokal behandlingsmetod skulle vara mycket fördelaktig vid behandling av flera olika lungsjukdomar, jämfört med systemisk behandling.

NT-proteinets naturliga funktion är också att styra bildningen av fibrer i spindeltrådskörtelns utförsgång, en egenskap vi studerar och använder i innovativa projekt inom bioteknik.

Spinnapparatur för konstgjord spindeltråd.

Konstgjord spindeltråd

BILDER

1, 2 och 3. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för strörre bilder)

1. och 2: Anna i labbet. Foto: Hans E Ericsson 3: Spindeltrådskörtel. Foto: Marlene Andersson (Klicka för strörre bilder)

Artificiell spindeltråd

Anna Rising Foto: Tobias Björkgren

(Klicka för högupplöst bild) Foto: Tobias Björkgren

KORTA FAKTA

Född: 1976
Familj: Jag är gift, bor i Uppsala och har två barn.
Intressen: Jag gillar att resa, gå på krogen och att bada. På somrarna blir det en del wakeboard och kanske några rundor på golfbanan medan vintrarna fylls av alpin- och längdskidåkning. För att hålla igång blir det däremellan en och annan löprunda.

”Samverkan är en av akademins grundpelare men har hittills inte premierats vare sig i anslagsfördelningen eller i karriärstrappor. En effektivare dialog mellan akademin och industrin/samhället skulle troligen leda till fler kommersiellt viabla uppfinningar och framsteg, vilket är viktigt för Sveriges framtid. Jag har alltid haft ett mycket brett medicinskt intresse som jag så ofta det gått kombinerat med kommersialisering och företagande, samtidigt som jag fört ut min verksamhet populärvetenskapligt via föreläsningar och artiklar. De erfarenheter jag har vill jag gärna använda för att driva samverkansfrågor inom ramen för Sveriges unga akademi”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm