Foto: Wojtek Gurak

Bikuben studentbostäder, utformat av danska arkitekterna Aart. Foto: Wojtek Gurak/Flickr

Akademimöte i Köpenhamn

2015-12-02

Vid årets sista akademimöte den 2–3 december träffas akademin i Köpenhamn. Mötet varvas med vetenskapliga presentationer, planering av inspel och aktiviteter, studiebesök och gäster. Vi ser dessutom fram mot att träffa vår danska systerakademi: Det Unge Akademi!

Mer information

Det Unge Akademilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk