Ericka Johnson, Sara Strandberg, Henrik Zetterberg Foto: Markus Marcetic

Ericka Johnson, Sara Strandberg och Henrik Zetterberg Foto: Markus Marcetic

Korta vägen


Korta vägen är ett intitiativ för att öka utländska akademikers anställningsbarhet och synliggöra deras kompetens. Flera av Sveriges unga akademis ledamöter har engagerat sig.

Bland de ledamöter som engagerat sig är Ericka Johson, docent i teknik och social förändring vid Linköpings universitet, Sara Strandberg, lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet och Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin/Göteborgs univeristet. Det kan handla om att träffa grupper och berätta om hur universiteten är organiserade och hur det fungerar att forska i Sverige, eller att undersöka möjligheter till praktik. 

Korta vägen som ytterst är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen. Lärosäten kan erbjuda individuell vägledning, utbildning och kvalificerad praktik. Målgruppen är utländska akademiker med minst 3 års akademiska studier från ett annat land. Korta vägen är nationellt upphandlad och finns på cirka 20 orter i Sverige, alla kopplade till universitet eller högskola.

– Jag har själv invandrat från USA och upptäckte att jag hade många erfarenheter att dela med mig av, säger Ericka Johnson.

– Det var en rolig och engagerad grupp och de ställde många frågor, berättar Sara Strandberg, tvärtemot vad jag blivit förvarnad om; att det kunde hända att åhörarna är tysta och tittar i sina telefoner för översättning.

Akademin blir en plattform för utbyte mellan forskare som engagerat sig i Korta vägen.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm