Akademimöte i Uppsala


Vid årets första akademimöte den 10–11 februari träffades akademin denna gång i Uppsala. Mötet varvades med vetenskapliga presentationer, planering av inspel och aktiviteter, studiebesök och gäster. Akademins mentor, Nobelpristagaren Torsten Wiesel, hälsade på under mötets första dag.

Mötet ägde rum på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Akademins mentor, Nobelpristagaren Torsten Wiesel och hans hustru konstnären Mususa Wiesel deltog under mötets första dag. De mycket uppskattade vetenskapliga presentationerna hölls denna gång av Christian Broberger, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Örjan Carlborg, professor i beräkningsbaserad genetik vid SLU, Virginia Langum, Pro Futura Scientia Fellow vid SCAS och docent i språkstudier vid Umeå universitet; samt av Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet.

Torsten Wiesel (t.h.) lyssnar till en vetenskaplig presentation tillsammans med akademins ledamöter Magnus Jonsson, Jonas Olofsson, Mia Lindskog, Marie Wiberg, Staffan Lindberg och Mia Phillipson. Foto: Anna Kjellström

Sveriges unga akademi bjuder in ett brett spektrum av tongivande personer från forskarvärlden till akademimöten. I Uppsala hade vi nöjet att få träffa: Peter Högberg, rektor och professor i skoglig marklära vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Lena Claesson-Welsh, professor i vaskulärbiologi vid Uppsala universitet och Co-Director för SciLifeLab, samt Björn Wittrock, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och Principal samt Permanent fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS).

Peter Högberg Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU
Lena Claesson-Welsh Foto: Magnus Bergström
Björn Wittrock

Peter Högberg, professor i marklära och rektor vid SLU; Lena Claesson-Welsh, professor i vaskulärbiologi vid Uppsala universitet och Co-Director för SciLifeLab; och Björn Wittrock, professor i statsvetenskap och rektor för SCAS. Foto: Högberg: Jenny Svennås-Gillner, SLU; Claesson-Welsh: Magnus Bergström

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Mer information

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se bilder från akademimötet (Flickr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm