For Women in Science Sverige logotype

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademis syfte är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Priset delas ut nästa gång 2021. From. den 1 juni tom. den 27 september är det utlysning och du som uppfyller kriterierna är välkommen att ansöka.

Priset hedrar två lovande kvinnliga forskare för kvaliteten på deras forskning och utveckling mot självständighet, och syftar till att uppmuntra dem att fortsätta med en karriär inom vetenskapen. Priset kan beviljas till forskare som disputerat 2016 eller senare och som är verksamma vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige.

Priset är 150 000 kronor per person och pristagarna kommer också att inbjudas till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige delas ut i samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

Ansökan till L’Oréal Unesco For Women in Science-priset 2021

Nästa ansökningsperiod inträffar 2020. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och skickas in genom vår ansökningsplattform. Prenumerera på Sveriges unga akademis nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och följ akademin på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och/eller LinkedInlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för information om när nästa ansökningsperiod öppnar.

Nästa pris delas 2021 i samband med internationella kvinnodagen.

Frågor om priset?

Frågor om priset besvaras hos Sveriges unga akademi av Anna Wetterbom.
Praktiska frågor om ansökningssystemet av Anna Kjellström.

Pristagare 2019

Aishe A. Sarshad och Eleni Stavrinidou Foto: Emma Burendahl

Svenska For Women in Science-pristagare 2019 Aishe A. Sarshad och Eleni Stavrinidou. Foto: Emma Burendahl

2019 belönades Aishe A. Sarshad, forskare i biomedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet för: 

Ett kärnfullt budskap: för att ha identifierat en ny mekanism för reglering av genuttryck i stamceller. Hennes banbrytande forskning har visat på en ny roll för icke-kodade RNA i cellkärnan. Det kan i framtiden bidra till nya behandlingsmetoder vid cancer och andra sjukdomar.”

och Eleni Stavrinidou, Biträdande universitetslektor i organisk elektronik och ledare för forskargruppen för elektroniska växter vid Linköpings universitet, för:

Tillbaka till rötterna: Eleni Stavrinidou får priset för sin nydanande tekniska grundforskning där hon utvecklar metoder för integration av elektronik i levande växter. I sin forskning avser Eleni Stavrinidou utveckla stabila tillverkningsmetoder där växterna själva integrerar elektroniken, vilket möjliggör fantasieggande framtida tillämpningar i stor skala.

Pristagare, forskningsminister Matilda Ernkrans och prisutdelare L'Oréal, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi Foto: Erika Persdotter

Från vänster: Amaury Alibaux, chef L'Oréal Sverige, Lena Sommestad, ordf. Svenska Unescorådet, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Eleni Stavrinidou, pristagare, Aishe Sarshad Angeletti, pristagare, Maria Tenje, ordf. Sveriges unga akademi

Pressmeddelande Unga kvinnor belönas för forskning om elektroniska växter och stamceller

Jury 2018–2019

Gustaf Edgren, docent, epidemiologi, Karolinska Institutet, ST-läkare, kardiologi, Södersjukhuset, ledamot Sveriges unga akademi
Beatrice Fahlkvist, Scientific and Regulatory Affairs Manager, L'Oréal Sverige AB
Rikard Landberg, professor, livsmedelsvetenskap, Chalmers tekniska högskola, ledamot Sveriges unga akademi
Sara Strandberg, lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet, ledamot Sveriges unga akademi
Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet, FWIS-pristagare Danmark 2009, ordf. Sveriges unga akademi
Ordförande Claes Gustafsson, professor, kemi, Göteborgs universitet, ordf. Nobelkommittén för kemi

Jury 2018

Juryn 2018 tillsammans med akademins ordförande Kristian Pietras: Gustaf Edgren, Beatrice Fahlqvist, Maria Lindskog, Sara Strandberg, Maria Tenje och Kristian Pietras (juryordförande Sara Snogerup Linse var ej närvarande vid fototillfället). Foto: Emma Burendahl

Pristagare 2018

Marianne Liebi, Helene Hellmark Knutsson och Ruth Pöttgen Foto: Emma Burendahl

Marianne Liebi, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och Ruth Pöttgen Foto: Emma Burendahl

2018 belönades Marianne Liebi, forskarassistent, den kondenserade materiens fysik, Chalmers, ”för konstruktivt användande av avancerade avbildningsmetoder för biomaterial med mål att förstå kopplingen mellan molekylära och mekaniska egenskaper”, och Ruth Pöttgen, biträdande universitetslektor i partikelfysik vid Lunds universitet, ”för experimentellt utforskande av universums mörka materia”. 

Klipp från prisceremonin 2018 när Marianne Liebi och Ruth Pöttgen belönades.

Pristagare 2017

Kirsten Leistner och Julia Uddén

Svenska For Women in Science-pristagare 2017 Kirsten Leistner och Julia Uddén. Foto: Emma Burendahl

2017 belönades Kirsten Leistner, fil. dr i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, ”för hennes framgångsrika forskning rörande fundamental förståelse av katalysatorers temperaturberoende aktivitet. Hon har gjort en upptäckt som kan leda till utveckling av förbättrade katalysatorer” , och Julia Uddén, fil. dr i kognitiv neurovetenskap och Pro Futura-forskare vid Stockholms universitet,”för forskning som kännetecknas av intellektuell djärvhet och som syftar till att förstå hur människans språkliga kommunikation utvecklas” .

Pristagare 2016 av The L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer Foto: Fredrik Persson

Pristagare 2016: Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer Foto: Fredrik Persson

Det första L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi tilldelades:

Annica Black-Schaffer, docent i kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet, för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer, och, Kristiina Tammimies, forskare i neuropsykiatri vid Karolinska Institutet, för sin framgångsrika forskning inom genetik rörande autismspektrumsjukdomar.

The world needs science, science needs women!

Initiativet till For Women in Science (FWIS) togs 1998 av Fondation L'Oréal, Frankrike, och Uncesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, för att stödja och uppmärksamma framstående kvinnor inom forskning. Ett ytterligare motiv för FWIS är att öka andelen kvinnor inom forskning, och att identifiera och lyfta fram kvinnliga förebilder. Fler kvinnor inom forskning ska ges möjlighet att nå ledande positioner, som deras manliga motsvarigheter får, så att kommande generationer ges förebilder som kan inspirera dem att bli forskare.

Varje år delas fem L'Oréal-UNESCO Awards ut, ett per kontinent/region, vid en ceremoni i Paris. Det utses också 15 Fellowships, International Rising Talents, vilka ges till juniora kvinnor inom forskning från hela världen. Två kvinnor som fått L'Oréal-UNESCO Award har senare också fått Nobelpris: Elizabeth Blackburn, i fysiologi eller medicin 2009, och Ada Yonath, i kemi 2009.

FWIS-programmet omfattar också reginonala och nationella fellowships. Det nationella priset i Sverige är ett samarbete mellan L'Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi. I Danmark finns FWIS etablerat sedan 2007 och i Finland sedan 2006. Sveriges unga akademis ledamot Maria Tenje fick den danska utmärkelsen 2009. Det svenska FWIS-priset offentliggörs i anslutning till Internationella kvinnodagen i mars varje år.

Maria Tenje Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademis ledamot Maria Tenje, Docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet och Lunds universitet, mottagare av FWIS Danmark 2009. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk