Annica Black-Schaffer, Helene Hellmark Knutsson och Kristiina Tammimies. Foto: Anna Kjellström

Det första L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi utdelat


Den 7 mars fick Annica Black-Schaffer, docent i kondenserade materiens fysik, och Kristiina Tammimies, forskare i neuropsykiatri det första L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset vid en ceremoni i Bankhallen i Stockholm. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning överlämnade priset.

Konferencier Camilla Wagner öppnade ceremonin och berättade om sitt arbete för jämställdhet. Representanter för de tre organisationerna bakom priset, Inger Davidsson, ordförande för Svenska Unescorådet, akademins vd Anna Sjöström Douagi, och Amaury Alibaux, vd L'Oréal Sverige, berättade om sitt arbete med initiativet för att lyfta fram lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär inom naturvetenskap och skapa förebilder för kommande generationer.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning uttryckte sitt stöd för arbetet med en mer jämställd och jämlik akademi. Ministern underströk att det finns mycket kvar att göra och att många länder kommit längre än Sverige. Hellmark Knutsson överlämnade sedan priset när juryns representant, Kristian Pietras, professor i molekylär medicin och ledamot i Sveriges unga akademi, läst upp juryns prismotivering.

Annica Black-Schaffer framhöll att priset gör det möjligt för henne att öka sitt deltagande i internationella konferenser som är viktiga inom hennes fält. Nu kan hennes familj resa med vid något tillfälle vilket underlättar mycket. Kristiina Tammimies underströk att stödet från sina handledare spelat stor roll och gjort att hon känt sig uppmuntrad att våga satsa.

1. Inger Davidsson, Anna Sjöström Douagi, Amaury Alibaux 2. Annica Black-Schaffer, Camilla Wagner och Helene Hellmark Knutsson 3. Kristiina Tammimies, Camilla Wagner, Helene Hellmark Knutsson (Klicka för förstoring) Foto: Anna Kjellström/SUA

Mer information

Pressmeddelande

Se bilder från prisceremonin på Flickr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm