Pristagare: Steven Molaro, Bill Prady, David Saltzberg och Chuck Lorre Foto: Smallz & Raskind, Warner Brother Television, Chris Frawley

The Torsten Wiesel Midnight Sun Award till The Big Bang Theory


PRESSMEDDELANDE: SVERIGES UNGA AKADEMI har beslutat att utdela The Torsten Wiesel Midnight Sun Award – For Distinguished Achievement in Promoting Science till:

CHUCK LORRE, Co-creator och executive producer, Warner Bros. tv-komediserie The Big Bang Theory
STEVEN MOLARO, Television showrunner och executive producer, Warner Bros. tv-komediserie The Big Bang Theory
BILL PRADY, Co-creator och executive producer, Warner Bros. tv-komediserie The Big Bang Theory, och
DAVID SALTZBERG, Professor i högenergifysik, University of California Los Angeles och Science Consultant, Warner Bros. tv-komediserie The Big Bang Theory

För att ha fört in vetenskap i vardagsrum och på laptops världen runt i ett oemotståndligt komediformat genom tv-serien The Big Bang Theory

Det är med stor glädje som Sveriges unga akademi offentliggör att det första Torsten Wiesel Midnight Sun Award tilldelas personerna som skapat tv-komediserien The Big Bang Theory (BBT). Serien som hade premiär 2007, skapades av Chuck Lorre och Bill Prady. Tidigt i processen anslöts också Steven Molaro. I centrum för BBT står en grupp forskare och vänner i Pasadena, Kalifornien.

Foto: Warnerbros/CBS

Karaktären Sheldon Cooper refererar till ledamot Marie Dackes forskning. Foto: Warnerbros/CBS

Även om karaktärerna till viss del är karikatyrer, som ofta i komedier, så tas vetenskapen på största allvar. Vetenskapen ger inte bara de yttre ramarna, utan genomsyrar också forskarnas sätt att ta sig an vardagliga problem (t.ex. ”kompis-algoritmen”). Vetenskapen erbjuder också ofta metaforer (t.ex. det Schrödingers katt-liknande tillståndet i Penny och Leonards relation). Forskningen behandlas med en omsorg och respekt som är sällsynt i populärkulturella skildringar av forskningslaboratorier och det arbete som bedrivs där. I komediformat behandlar BBT återkommande ämnen som skillnaden – och ibland motsättningen – mellan tro och vetenskap. Karaktärernas dialog är imponerande korrekt och aktuell, där nya forskningsgenombrott snabbt dyker upp i handlingen. För att åstadkomma detta konsulteras aktiva forskare. Professor David Saltzberg spelar en avgörande roll för det vetenskapliga innehållet som seriens Science Consultant. Saltzberg, till vardags en framstående partikelfysiker, bidrar med faktagranskning och ligger också bakom vilka formler som står på den berömda white-boarden i huvudpersonernas vardagsrum. Många kända forskare och uppfinnare har gästat BBT, bland andra fysikerna Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson och Brian Greene samt Apple-grundaren Steve Wozniak. BBT är en av världens mest sedda tv-serier som lockar en mycket stor publik, ofta flest i sin genre. Engagemanget för forskning manifesteras också genom det nyligen etablerade The Big Bang Theory-stipendiet vid University of California Los Angeles.

Tillsammans har Lorre, Prady, Molaro och Saltzberg fört in vetenskap i ett oemotståndligt komediformat med globalt genomslag. Genom den humoristiska, men kärleksfulla, behandlingen av ämnet har de gjort vetenskapen själv till en huvudrollsinnehavare i serien. Härigenom har de introducerat en ny publik världen över för vetenskap och satt igång ett globalt samtal om forskning.

The Big Bang Theory produceras av Chuck Lorre Productions, Inc, i samarbete med Warner Bros. Television.

Seminarium 27 maj ”Science in Fiction – how The Big Bang Theory brought science to the top comedy ratings”

Priset delas ut av Torsten Wiesel vid en ceremoni i Stockholm fredag den 27 maj 2016. David Saltzberg kommer att representera pristagarna och motta priset som utgörs av ett konstverk skapat av Mususa Wiesel. David Saltzberg medverkar också i det öppna seminariet som arrangeras till pristagarnas ära: Science in Fiction.

Om priset                                                                                   

Sveriges unga akademi och Torsten Wiesel lanserade The Torsten Wiesel Midnight Sun Award tillsammans med Torsten Wiesel i samband med dennes 90-årsdag 2014. Priset delas ut till person(-er) eller organisation som gjort extraordinära insatser för att förklara eller sätta ljus på vetenskapen. Pristagare utses av en priskommitté inom Sveriges unga akademi efter en internationell nomineringsprocess som inkluderar alla världens unga akademier. 

1. Torsten Wiesel Foto: Markus Marcetic 2. Sveriges unga akademi ordnade så att Torsten Wiesel uppmärksammades på Nasdaqs stortavla på Times Square på hans 90-årsdag 2014. Foto: Nasdaq

Torsten Wiesel

Torsten Wiesel, född och uppväxt i Sverige, är en monumentalfigur inom vetenskapen. 1981 belönades han och David Hubel med Nobelpriset i fysiologi eller medicin för deras arbete om hur hjärnan bearbetar synintryck. Wiesel har också tilldelats the National Medal of Science, den högsta amerikanska utmärkelsen för forskare. Han var rektor för Rockefeller University (1991–1998), ledare för The Human Frontiers Science Program (2000–2009) och ordförande för den amerikanska akademins (the U.S. National Academy of Sciences) kommitté för mänskliga rättigheter (1994–2004). Torsten Wiesel är hedersledamot av och mentor för Sveriges unga akademi.

Kontakt
Christian Broberger, docent i neurovetenskap, juryledamot, 070-226 93 27, Christian.Broberger@ki.se
Anna Sjöström Douagi, vd, 070-742 97 93, asd@sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 46 ledamöter.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm