Anna Dreber Almenberg

Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Ledamotsperiod 2016–2021

Jag forskar inom beteendeekonomi, ofta tvärvetenskapligt och i samarbete med forskare inom bland annat psykologi, antropologi, endokrinologi och matematisk biologi. Med hjälp av ekonomiska experiment, där deltagare fattar beslut med monetära konsekvenser, undersöker vi till exempel varför vissa individer är mer risktagande eller altruistiska än andra, och hur dessa beteenden påverkas av hormoner och normer. Jag studerar även samarbete, med hjälp av den tankeram som i spelteoreti kallas för ”fångarnas dilemma”, för att förstå hur samarbete uppstår och vilka strategier som faktiskt används i situationer där de spelteoretiska slutsatserna är oklara. Därtill forskar jag om replikationsstudier med syfte att granska om publicerade forskningsresultat är tillförlitliga. Tillsammans med andra forskare genomför jag replikationsstudier och undersöker om det går att förutse vilka resultat som går att replikera, bland annat genom att låta forskare slå vad på en prognosmarknad där deltagare använder riktiga pengar, och vi studerar hur sannolikt det är att hypoteser som testas inom olika forskningsfält är sanna.

BILDER

Klicka för större bild Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Anna Dreber Almenberg Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

(Klicka för högupplöst porträtt, öppnas i nytt fönster) Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1981
Familj: Johan, också nationalekonom, och våra söner Tim och Paul.
Intressen: Familjen, forskning, böcker (mest science fiction), resor, vin (jag har två artiklar i Journal of Wine Economics).
Övrigt: Läser dagligen Andrew Gelmans blog http://andrewgelman.com/ som är fantastisk läsning för alla som har något intresse för samhällsvetenskap och statistik.

”Jag vill påverka hur forskning bedrivs och tolkas av forskare, media och i samhället i stort, och Sveriges unga akademi är en perfekt plattform för det. Som många andra är jag bekymrad över den låga graden av replikerbarhet av vetenskapliga studier och jag tror att vi därför måste tänka nytt kring hur vi bedriver forskning och hur vi kommunicerar vetenskapliga resultat. Jag ser också fram emot spännande tvärvetenskapliga diskussioner i Sveriges unga akademi.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm