Sveriges unga akademi grundas 2011 Foto: Markus Marcetic

Sveriges unga akademi 5 år

2016-05-27

Dag: fredag 27 maj
Tid: 13.30– ca 16.00
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm
Endast på inbjudan.

De första ledamöterna som funnits med sedan akademin bildades tackar för sig, och samtidigt presenteras de alldeles nya ledamöterna för 2016.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk