Sanna Koskiniemi

Universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2016–2021

Antibiotikaresistens är ett stort problem i världen och bakterier som är resistenta mot alla existerande antibiotika är på frammarsch. Den stora frågan är vad vi ska göra för att kunna fortsätta behandla livshotande infektioner i framtiden.

Jag undersöker möjligheterna att utnyttja ett nyligen upptäckt system som bakterier använder för att stoppa tillväxten hos andra, konkurrerande bakterier till att utveckla nya sätt att behandla bakteriella infektioner. Detta system är mycket speciellt eftersom det kräver direkt kontakt mellan bakterierna för att tillväxten av mottagarbakterien ska stoppas. Dessutom begränsas tillväxthämningen till en viss typ av bakterier eftersom överlämning av den toxiska molekylen kräver artspecifika receptorer på ytan av mottagarcellen.

En av våra planer är att utveckla mer effektiva probiotiska bakterier för behandling av specifika infektioner genom att utrusta dessa bakterier med system som används för kontakt-beroende hämning av bakterietillväxt. Detta innebär att de redan tidigare välgörande bakterierna kommer att förvandlas till målsökande dödsmaskiner som specifikt riktar sig mot den sjukdomsorsakande bakterien i fråga.

Jag var Sveriges unga akademis ordförande 2020–2021.

BILDER

Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för förstoring/högupplöst bild)

Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för förstoring/högupplöst bild)

Sanna Koskiniemi Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

(Klicka för högupplöst porträtt, öppnas i nytt fönster) Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1980
Familj: Min man Tomas Friman, en dotter
Intressen: Böcker, resor, skidåkning, vandring och mycket mer.
Övrigt: Jag älskar att läsa deckare och lösa mysterierna innan boken är slut.

”Jag är med i Sveriges unga akademi för att kunna påverka förutsättningarna för excellent svensk forskning i framtiden. Att dessutom få möjlighet att interagera med andra forskare och lära mig om forskning i andra discipliner ger mig energi och inspirerar mig till bättre forskning.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm