Emma Sparr

Professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet

Ledamotsperiod 2011–2016

Jag är professor i fysikalisk kemi med inriktning på så kallad kolloidal biologi. Enkelt sett är människan en 37-gradig vattenrik kropp i en torr omgivning. Trots detta så dunstar vi inte bort! För detta kan vi tacka den barriär som utgörs av det allra översta lagret av vår hud, hornlagret. Huden kan beskrivas som ett svarande membran vars barriäregenskaper regleras av förändringar i omgivningen. En ökad förståelse av hur detta sker är av stor vikt för att till exempel utveckla läkemedel som kan tas upp genom huden och för att hindra miljögifter från att tränga in.

Min forskning syftar till att förstå kopplingen mellan membraners struktur och transportegenskaper, samt till att undersöka hur dessa påverkas av växelverkan mellan membranet och andra molekyler. Vi studerar fenomen som rör transport och struktur i hud, lunga och i cellmembran. Strategin är att studera generella fysikaliska mekanismer och försöka förstå deras roll i biologiska membran.

BILDER

Emma Sparr
Emma Sparr
Proteinansamling och lipidblåsa

Emma Sparr (vänster och mitten) Foto: Gunnar Menander
Bild till höger: Proteinansamling och lipidblåsa – En ansamling av proteinerna alfa-synuclein (gröna), typiska för Parkinsons sjukdom, tillsammans med en lipidmembran-modell i form av stora blåsor (röda). Bilden är framtställd med fluorescens och konfokalmikroskopi. Bild: Marie Grey, Patrik Brundin, Sara Linse och Emma Sparr (klicka för större bilder)

Nobelskolbesök Värmdö gymnasium
Nobelskolbesök Värmdö gymnasium
Levitt och Sparr

Emma Sparr medverkar vid Nobelskolbesöket i Värmdö gymnasium 2013 med kemipristagarna Mike Levitt och Arieh Warshel, kemipriskommitténs Sven Lidin (t.v. mittenbild) samt doktorand Sebastian Björklund (t.h. vänsterbild). Klicka för högupplöst foto. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Emma Sparr

Klicka för högupplöst porträtt. Foto: Kennet Ruona

KORTA FAKTA

Född: 1972

Familj: Man och 3 söner födda 2004, 2006 och 2010
Intressen: Att vara tillsammans med min familj och mina vänner. Att vara ute i naturen –  vandra, cykla, åka skidor, eller påta  i trädgården. Litteratur.

Sveriges unga akademi är ett fantastiskt forum för att diskutera, få inblick i och försöka påverka dagens och framtidens forskningspolitik.

”Jag tror att samarbete mellan olika discipliner är en nödvändighet för att kunna bedriva nyskapande och konkurrenskraftig forskning i komplexa forskningsfält. Sådana samarbeten stimuleras givetvis genom öppna vetenskapliga diskussioner som går över ämnesgränser, och Sveriges unga akademi är en utmärkt plattform för detta.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm