Christian Broberger

Docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet

Ledamotsperiod 2011–2016

Jag arbetar med att förstå hur de neuronala nätverk i hjärnan som möjliggör grundläggande överlevnadsfunktioner är konstruerade. Jag är särskilt intresserad av födointag, sömn och hormonreglering, och fokuserar på hypothalamus och hjärnbark. Metoder som jag använder i min forskning är elektrofysiologi och mikroskopi i olika djurmodeller.

Under verksamhetsåret 20122013 var jag ordförande för Sveriges unga akademi.

Christian i sitt labb på KI. (Klicka för förstoring) Foto: Mika Nitz Pettersson

Christian Broberger Foto: Markus Marcetic

(Klicka för högupplöst porträtt) Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1972

“Mina idéer om hur Sverige kan bli ett ännu bättre land för vetenskap och forskning stannar inte längre i fikarummet utan får en chans att nå ända in i Rosenbad.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm