Gustaf Arrhenius

VD vid Institutet för Framtidsstudier, professor i filosofi vid Stockholms universitet

Ledamotsperiod 2011–2016

Mitt forskningsområde är moralfilosofi och politisk filosofi och jag är särskilt intresserad av problem som gränsar mot de medicinska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna (till exempel ekonomi och statskunskap). Huvudspåret i min forskning har handlat om våra moraliska plikter mot framtida generationer och populationsetiska frågeställningar. Min nyare forskning rör frågor om demokrati och rättvis fördelning av makt.

BILDER

1. Foto: Markus Marcetic 2 och 3. Foto: Erik Thor (Klicka för högupplösta porträtt)

Gustaf Arrhenius Foto: Markus Marcetic

(Klicka för högupplöst porträtt) Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1966
Intressen: Filosofi, politik, natur och människor.
Övrigt: Har i mitt vuxna liv bott längre tid i sex olika länder.

“Jag är med i Sveriges unga akademi för att påverka och påverkas.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm