Joachim Oberhammer

Docent, Radiofrekvens mikrosystem, Kungliga Tekniska högskolan

Ledamotsperiod 2014–2019

Radiofrekvensmikrosystem, eller radiofrekvens mikro-elektromekaniska system, är miniatyriserade elektriska komponenter med små mekaniskt rörliga delar i storleken mikrometer till millimeter, som interagerar med elektriska signaler upp till terahertzfrekvenser med nästan ideala elektriska egenskaper. Sådana RF mikro-elektromekaniska komponenter har ett brett utbud av tillämpningar, som inkluderar telekommunikation, radarteknik, fjärranalys, medicinsk diagnostik, säkerhet och rymdtillämpningar, och används, till exempel, i mobiltelefoner för att finjustera antennen.

Joachim Oberhammer

KORTA FAKTA

Född: 1976
Familj: flickvän och en dotter.
Intressen: traditionell japansk kultur, framförallt chado (japansk teceremoni), yoga. friluftsliv,
modellflyg

“Jag har gått genom stora delar av näringskedjan av ett forskarliv från doktorand över post-doc till forskningsledare. Nästa utmaning för mig ser jag är att även aktivt ha inflytande på forskningsmiljöns utveckling. Den svenska forskningskulturen är ganska trygg med sig själv, men det finns flera brister jämfört med andra länder, till exempel gällande förnyelsen av fakulteten. Unga forskare har en större potential för förändringar än redan etablerade delar av forskningsvärlden, och Sveriges unga akademi kan skapa en dynamisk forskningsmiljö som jag gärna aktivt vill medarbeta i.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm