Open Data och Open Access: gemensamma ställningstaganden


Under våren 2016 har Sveriges unga akademi tillsammans med övriga europeiska unga akademier och Global Young Academy arbetat fram ställningstaganden om Open Data och Open Access. Ställningstaganden överlämnades till EU-kommissionen den 4 april.

Open Data

Läs hela ställningstagandet här (engelska) Pdf, 219.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Gällande Open Data anser de unga akademierna att den måste stödjas och tillämpas inom alla forskningsområden. Men ett effektivt införande av Open Data bör ske stegvis då det kräver stora investeringar, specialiserad infrastruktur och anpassade regelverk. Fördelarna och de investeringar som krävs för att uppnå den bör noggrant utvärderas och vägas mot varandra i varje steg.

Open Access

Läs hela ställningstagandet här (engelska) Pdf, 232.3 kB, öppnas i nytt fönster.

De unga akademierna stödjer och välkomnar EU-kommissionens åtagande att göra Open Access (OA) till en hörnsten i sin Open Science policy. Men de uppmanar också beslutsfattare att säkerställa hållbara och transparanta finansieringsmodeller för OA-publicering av offentligt finansierad forskning, där vetenskaplig excellens alltid bör gå före vinst/avkastning.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm